Bent Guul fratræder som formand for Seniorrådet

Den nuværende formand for Seniorrådet Bent Guul fratræder med virkning fra næste Seniorrådsmøde sin post som formand.

Bent Guul har igennem længere tid været ramt af tiltagende AMD – også kendt som læseblindhed – som nu desværre gør, at han ikke længere kan varetage formandskabet.

Bent Guul blev på det konstituerende Seniorrådsmøde i januar 2018 udpeget som formand for valgperioden 2018-2022 efter et flot personligt valg med hele 771 personlige stemmer. Han har siden stået i spidsen for Seniorrådet, men må desværre nu erkende, at synet ikke længere kan håndtere de mange dagsordner, sagsfremstillinger og bilag, han som formand skal lede rådet sikkert igennem.

- Gode vilkår for kommunens ældre har de seneste mange år være en mærkesag for mig, og derfor var det helt naturligt at takke ja, da Seniorrådet i januar pegede på mig som formand. Desværre er det siden gået ned af bakke med mit syn, og jeg ser mig nu nødsaget til at fratræde posten som formand, siger Bent Guul.

Bent Guul forlader dog ikke Seniorrådet helt, da han fortsætter som medlem og stadig vil have en aktiv rolle, når det kommer til at forme rådets videre arbejde. Der er allerede medlemmer i Seniorrådet, som har tilbudt at hjælpe med dagsordenerne, så han kan fortsætte som medlem i rådet og i sit arbejde for de ældre i kommunen.

På det kommende Seniorrådsmøde 6. juni i Ørbæk konstitueres en ny formand blandt rådets 10 øvrige medlemmer.

Seniorrådet har til opgave at rådgive Nyborg Kommune i ældrepolitiske spørgsmål og dermed varetage interesserne for de ældre borgere. Derudover skal Seniorrådet høres om alle forslag og politiske spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen.

For yderligere oplysninger, kontakt

Bent Guul, tlf. 2636 9020, mail: bent@guul.dk 

Sidst opdateret 22. maj 2018