Borgermøde om Strandvænget

Nyborg Kommune inviterer til debat om rammerne for den fremtidige udnyttelse af området ved Strandvænget, Skaboeshusevej 110-128 i Nyborg tirsdag 15. maj 2018 kl. 19.

På borgermødet vil de nye ejere præsentere skitser og ideer til, hvordan de ønsker området indrettet og bebygget, og hvor borgerne har mulighed for at komme til orde. Mødet afholdes på BASTIONEN, Nørrevoldgade 63, Nyborg. 

Baggrund 

Region Syddanmark har solgt den tidligere forsorgsinstitution Strandvænget på Skaboeshusevej til en bygherre, der ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en ny boligbebyggelse på stedet.

Byrådet har i Kommuneplan 2017 tilkendegivet, at dette kan ske på baggrund af den nødvendige planlægning.

Før planarbejdet sættes i gang inviteres til en åben fordebat. Fordebatten forløber fra 1. maj til og med 29. maj 2018. I fordebatten er der mulighed for at ytre sig om den fremtidige udnyttelse af området.

Det er Byrådets intention, at parken ved Strandvænget skal bevares i sin nuværende udstrækning og med det indhold, der er i dag. De nye ejere er ligeledes interesseret i at respektere parken og dens indhold i forbindelse med planlægningen af den nye bebyggelse.

Du er velkommen til at indsende bemærkninger til den forestående planlægning. Bemærkninger skal sendes til Teknik- og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg eller   teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk  frem til 29. maj 2018.

For yderligere oplysninger, kontakt

Hvis du har spørgsmål til det forestående planarbejde kan du kontakte Teknik- og Miljøafdelingen på tlf. 6333 7926, mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Sidst opdateret 07. maj 2018