Friluftsstrategi 2018

Friluftsliv er noget, vi gør udenfor, frivilligt og i fritiden, og som ikke foregår i hjemmet, på arbejdspladsen eller på sportspladsen.

Byrådet vedtog 24. april 2018 Friluftsstrategi 2018 endeligt.

Friluftsstrategien er en opsamling af Nyborg Kommunes overvejelser, der skal sikre en strategisk tilgang til udvikling af friluftslivet i kommunen. Nyborg Kommune arbejder allerede med friluftsliv på mange forskellige områder, men netop på grund af det mangeartede løbende arbejde mener vi, at det er nødvendigt at løfte blikket for at sikre en fælles tilgang og en velovervejet prioritering af projekter.

Nyborg Kommune oplever i disse år befolkningstilvækst, og samtidig betyder tendenser i tiden, at borgerne stiller nye krav til friluftsfaciliteter. Det er glædeligt, at kommunen er attraktiv for nye borgere, og ligeledes er det glædeligt med interesse for nye måder at dyrke udelivet. Ikke desto mindre stiller det også krav til kommunens evner til at skabe et godt udeliv for mange. Hvis vi skal tilgodese flest muligt i planlægningen kræver det en koordineret og afvejet indsats.

Læs Friluftsstrategi 2018 her

 

 

Sidst opdateret 06. maj 2018