640 nye boliger i Nyborg

Der er mange store boligprojekter på vej i Nyborg. De næste fire år frem til udgangen af 2022 bliver der bygget ca. 640 nye boliger i byen. Især udviklingen på de tidligere DSB-arealer og Strandvænget kommer til fylde i boligudbygningen.

Onsdag 21. marts tages det første spadestik til et projekt på den sydlige del af Midtermolen, hvor pensionskassen Pædagogernes Pension bygger 64 nye boliger.

Byggeriet er det første i en lang række af større boligbyggerier i Nyborg i de kommende år. Både på de tidligere DSB-arealer og i resten af byen:

  • 200 boliger ved den tidligere institution ”Strandvænget”
  • 85 ungdomsboliger på Sylleskovvej
  • 54 boliger på Kohavevænget ved Fakta på Skaboeshusevej
  • 48 boliger på Dampskibsmolen
  • 50 boliger på den nordlige del af Midtermolen
  • 64 boliger på den sydlige del af Midtermolen
  • 39 boliger i seniorbofællesskabet på Yderpiererne
  • 28 boliger ved Knudshovedvej
  • 70 boliger i Jagtenborg

Få et overblik over byggerierne på kortet nedenfor:

Oversigtskort over Nyborg 

I Befolkningsprognose 2019 forventes der da også en vækst i befolkningstallet i kommunen i de kommende år, hvor der kommer 170 flere i kommunen frem til 2022 og 359 flere frem til 2030.

For yderligere oplysninger, kontakt

Borgmester Kenneth Muhs, tlf. 2159 9966. 


Sidst opdateret 21. marts 2018