Borgermode om helhedsplan ved Kertemindevej

Tirsdag 20. marts afholder Nyborg Kommune det første af ca. tre arbejdsmøder om en helhedsplan for boligudstykning ved Kertemindevej.

Møderne er åbne for alle interesserede.

Vi mødes ved Ullerslev Forsamlingshus kl. 17 og starter med en fælles gåtur op til Kertemindevej. Mødet varer til kl. 19.30 senest.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Arealerne langs Kertemindevej nord for Ullerslev by er udlagt til nyt boligområde i kommuneplanen. Inden der kan bygges boliger, skal der udarbejdes et plangrundlag og første skridt på vejen er at lave en helhedsplan, der viser hvordan man vil indrette området i overordnede træk.

På første møde fortæller vi mere om planarbejdet og indbyder til kommentarer og idéer fra de fremmødte borgere. Landskabsarkitekt Birgitte Fink deltager og vil dele sine indledende overvejelser om områdets muligheder.  

 

Sidst opdateret 01. marts 2018