Forligsmanden har besluttet af udsætte varslet konflikt 14 dage

En konflikt kan efter forligsmandens udsættelse nu tidligst starte på femtedagen efter de to ugers udsættelse.

Det vil sige strejke søndag 22. april 2018 og lockout lørdag 28. april 2018. Medmindre forligsmanden inden da meddeler, at hun har opgivet at nå et resultat. Så kan konflikten begynde på femtedagen efter den beslutning.

Dermed skal forældre med børn i dagpleje og daginstitutioner se bort fra den tidligere udsendte orientering om strejkens konsekvenser. Forældre med børn i dagtilbud vil ligeledes blive orienteret via Nembørn/MitNyborgKommune.

På skoleområdet betyder det, at eleverne skal møde som normalt efter påskeferien.

Kommunens hjemmeside opdateres, når der er ny information om konfliktvarslerne.

Venlig hilsen
Nyborg Kommune

 

 

Sidst opdateret 29. marts 2018