Information fra Fortum Waste Solutions A/S

Tirsdag 6. marts 2018 var der et udslip på Fortum (det tidligere KommuneKemi), der gav anledning til lugtgener i omgivelserne.

Der har efterfølgende været en dialog på vores facebookside, hvor der er givet udtryk for bekymring og ønske om digital information. Kommunen har i den forbindelse modtaget nedenstående information fra Fortum:

Kære borger/nabo/spørger

Mange tak for dit konstruktive forslag til digital information.

Vi kommunikerer alle hændelser, der giver anledning til ekstern gene, på vores hjemmeside fortum.dk/wastesolutions. Det gør vi hurtigst muligt og på grundlag af fakta, så informationen er relevant og afværger yderligere utryghed.

www.fortum.dk/wastesolutions

Fortum Waste Solutions vil tage de konstruktive forslag fra Facebook dialogen forleden med i vores overvejelser. Vi søger altid en aktiv og åben dialog med vores omgivelser. Derfor afholder vi løbende åbent hus arrangementer og naboorienteringsmøder. Vi er også tilgængelige hele døgnet på tlf. 6331 7100 og via hjemmeside-feedback på nedenstående link.

https://www.fortum.dk/fortum-danmark/kontakt-os/feedback.

Sikkerhed og tryghed hos omgivelserne omkring os har allerhøjeste prioritet. Derfor gør vi os mange overvejelser om, hvordan vi bedst imødegår dette. Vi tager alle relevante forholdsregler for at drive vores virksomhed med den højest mulige sikkerhed. Alligevel vil der være sandsynlighed for uønskede hændelser. Når en hændelse forekommer (som lugtgenen forleden), følger vi nøje interne og eksterne beredskabsplaner – og har i alle tilfælde en tæt dialog med myndighederne. 

Endnu engang tak for forslaget.

Venlig hilsen

Thomas Haislund Agergaard
Administrative Managing Director
Fortum Waste Solutions A/S
Lindholmvej 3, 5800 Nyborg-DK

Sidst opdateret 16. marts 2018