Konflikt: Til alle forældre med barn i dagpleje og daginstitutioner

I Nyborg Kommunes dagpleje og daginstitutioner er der varslet strejke for alle dagplejere og medarbejdere organiseret i FOA/PMF fra 4.-9. april 2018. Fra 10. april er der derudover varslet lockout.

Da der i alle daginstitutioner er lukket de tre dage før påske, ser vi os nødsaget til at informere om konsekvenserne af en eventuel strejke allerede nu.

I dagplejen vil stort set alle blive berørt, hvilket betyder, at størsteparten af alle børn ikke kan modtages hos deres dagplejer, medmindre der er blevet orienteret om andet.

I daginstitutionerne er det meget forskelligt, hvilke personalemæssige konsekvenser det vil få, og her vil det enkelte dagtilbud kontakte de forældre, der i strejkeperioden ikke kan aflevere deres barn.

Forligsinstitutionen kan beslutte at udskyde konflikten, hvorfor vi beder jer holde jer orienteret via medierne, her på Nyborg Kommunes hjemmeside og MitNyborgKommune.

Vi vil løbende holde jer orienteret.

Børneafdelingen, Nyborg Kommune.

 

Sidst opdateret 23. marts 2018