Nyborg Kommune sender sikkert

Nyborg Kommune er ifølge lovgivningen forpligtet til at sikre, at følsomme personoplysninger kun sendes via sikre forbindelser.

Kommunen modtager henvendelser på mange forskellige måder, fx telefon, brev, e-mail, SMS og Facebook.

Kommunens henvendelser til dig vil fremadrettet foregå via digital post, hvis henvendelsen indeholder følsomme personoplysninger.

Øvrige henvendelser, der ikke indeholder følsomme personoplysninger, kan fortsat besvares via almindelig e-mail, fx sager om ejendomme og svar på generelle forespørgsler.

Hvad er følsomme/fortrolige personoplysninger?

Oplysninger om, at en person har en sag i fx Socialafdelingen, Jobcentret eller Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Oplysninger om helbredsforhold, økonomiske forhold, cpr. nr., strafbare forhold, sociale problemer m.v.

I personsager vil du fremover modtage svar på din henvendelse i din e-Boks/digitale postkasse eller pr. brev, hvis du er fritaget for digital post.

Du kan svare på Nyborg Kommunes henvendelser direkte fra din e-Boks/digitale postkasse. Her kan du vælge at skrive til et fagområde eller en afdeling, men du kan ikke skrive direkte til en medarbejder. Din mail vil blive videresendt til rette medarbejder.

 

Sidst opdateret 19. marts 2018