Skolerne er inde i en god udvikling

Der er grund til at glæde sig over seneste kvalitetsrapport på skoleområdet.

Det er med stor tilfredshed, at Skoleafdelingen fremlægger kvalitetsrapporten for Skole- og Dagtilbudsudvalget 6. marts. Rapporten viser gode resultater på flere områder. Skolerne er inde i en god udvikling, som er værd at fejre.

På kommende udvalgsmøde i Skole- og Dagtilbudsudvalget behandles kvalitetsrapporten på skoleområdet.

Kvalitetsrapportens formål er primært at give Kommunalbestyrelsen indsigt i relevant information om folkeskolen, således der kan træffes overordnede beslutninger på baggrund af fakta. Samtidig er kvalitetsrapporten et redskab til skolebestyrelserne, der fører tilsyn med skolens virksomhed.

Den kommunale kvalitetsrapport tager udgangspunkt i de obligatoriske krav til indhold, men indeholder også supplerende oplysninger såsom resultat af forældretilfredshedsundersøgelse, kommunale testresultater, samt skoleledelsernes refleksioner over temaerne læring, trivsel/sundhed, it/digitalisering og inklusion.
Set i lyset af, at over 95% af eleverne gennemfører alle prøver i 9. klasse, er kommunens samlede resultat på 6,8 i de bundne prøver tilfredsstillende, da resultatet er 0,4 højere end året før. Halvdelen af skolerne har 3 år i træk præsteret væsentligt bedre end den socioøkonomiske reference, hvilket er rigtig godt. I dansk læsning, engelsk og den naturfaglige fællesprøve har eleverne i Nyborg Kommune klaret sig en del bedre end landsgennemsnittet.

- Vi lægger vægt på, at alle elever i folkeskolen får en afgangsprøve, så de efterfølgende har mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Jeg glæder mig samtidig over, at rapporten med al tydelighed viser, at skolerne i vidt omfang lykkes med at bryde den sociale arv og løfte eleverne fagligt. Det er en vigtig investering i børnenes fremtid, udtaler formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget Suzette Frovin.

I de nationale test er der fremgang ift. om 80 % af eleverne klarer sig godt. Her ser det fornuftigt ud på 2. årgang. Kommunens samlede resultat ligger over landsgennemsnittet. Skolerne er inde i en positiv udvikling ift. at øge andelen af de dygtigste elever i de nationale test. De seneste to år viser bedre resultater end vi så i sidste kvalitetsrapport. Kommunen ligger også bedre end landsgennemsnittet ift. at mindske andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test. Der bør dog fortsat være fokus på at mindske andelen.

De mange diagrammer vedr. elevernes overgang til ungdomsuddannelse viser, at eleverne -især efter 10. klasse – kommer videre til ungdomsuddannelse. Nyborg Kommune ligger på flere parametre bedre end landsgennemsnittet.

Martin Huus, næstformand i Skole- og Dagtilbudsudvalget udtaler: - Jeg er sikker på, at de mange gode tiltag, såsom uddannelsesmesse, brobygning, praktik, uddannelsesraketten mv. samt det generelle positive samarbejde omkring eleverne medvirker til at lette overgangen til ungdomsuddannelserne. Endvidere er jeg sikker på at den øgede fokus der er på lærernes og ledernes efteruddannelse kan være en medvirkende faktor.

Resultatet fra forældretilfredsundersøgelsen viser, at den samlede tilfredshed ligger på 3,9, hvilket er bedre end for to år siden, og samtidig ligger forældretilfredsheden i Nyborg Kommune 0,2 over landsgennemsnittet. Resultatet er meget tilfredsstillende.

Kvalitetsrapporten skal godkendes i Kommunalbestyrelsen senest ved udgangen af marts.

For yderligere oplysninger, kontakt

Suzette Frovin, formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget, tlf. 6166 8187.

Martin Huus, næstformand for Skole- og Dagtilbudsudvalget, tlf. 2133 2441.

Jan Hermansen, skole- og kulturchef, tlf. 6333 7881, mobil: 2023 3208.

 

 

Sidst opdateret 05. marts 2018