Markant ændring af Nyborg by

Fra 1. januar 2019 igangsættes den største ændring af Nyborg by, der er foretaget siden Chr. III anlagde byen.

Som opfølgning på et strategisk byudviklingsprojekt, gennemført af Gehl Architects, er der i 2019 udpeget ni konkrete projekter der skal igangsætte forandringen af Nyborg by, så der på sigt skabes sammenhængskraft fra motorvejsafkørsel Nyborg Ø og ind til centrum af byen.

De ni projekter kan ses på kortet nedenfor.

Fra 30. november 2018 og året ud åbner butikslokalerne i Korsgade 11. Her kan alle se mere om ændringerne og om den overordnede vision med projektet.

Oversigtskort over markante ændringer i Nyborg by - stor

Klik her for at få vist billedet i fuld størrelse

 

Sidst opdateret 19. november 2018