Pårørendekonsulenten - nyt tilbud til pårørende i Nyborg Kommune

Få støtte og vejledning til at tackle hverdagens udfordringer som pårørende til et familiemedlem med svær eller kronisk sygdom.

At være pårørende til et familiemedlem med svær eller kronisk sygdom kan være hårdt og til tider ensomt. Den kendte hverdag er forandret, og man står måske alene med mange ting. I Nyborg Kommune kan pårørende nu få støtte og vejledning til at mestre hverdagen som pårørende.

- Pårørende er både følelsesmæssigt og praktisk involveret i den sygdomsramtes liv. I Nyborg Kommune er vi stolte af, at vi nu kan give en særlig hjælp og støtte til de pårørende, der har behov for et par ekstra ører, der kan lytte og som kan støtte og vejlede i det, der er svært, udtaler formand for Ældreudvalget, Carsten Kudsk.

Hvad kan du få hjælp til?

En samtale med pårørendekonsulenten vil altid tage udgangspunkt i den enkelte og det aktuelle behov for støtte og vejledning.

Samtalen kan fx være en hjælp til at:

  • sætte ord på det, der er svært som pårørende.
  • dele tanker og bekymringer med en.
  • få svar på spørgsmål om stort og småt.
  • blive mere afklaret i rollen som pårørende.
  • få mere energi og overskud.
  • blive bedre til at passe på sig selv.
  • få vejledning om forskellige tilbud i Nyborg Kommune. Det kan fx være tilbud fra patientforeninger, Aktivcentre og foreninger m.m.

Samtalen kan foregå hjemme hos den pårørende, pr. telefon eller efter aftale. Det vigtigste er, at den pårørende føler sig tryg til at kunne tale frit. Er der behov for at samtalen foregår sammen med den sygdomsramte, er dette også en mulighed.

Temamøder og pårørendegrupper

Som pårørende kan du have gavn af at mødes med andre, der er i en lignende situation som din. Pårørendekonsulenten arrangerer derfor også temamøder og grupper for pårørende, hvor du sammen med andre kan få information og inspiration om bestemte emner og dele tanker og erfaringer.  

Nyborg Kommune tilbyder desuden kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende fra foråret 2019.

Hvem kan benytte sig af pårørendetilbuddet?

Tilbuddet er til pårørende til et familiemedlem, der er ramt af svær eller kronisk sygdom, der bor i Nyborg Kommune.
Svær eller kronisk sygdom kan fx være demens, kræft, Parkinsons sygdom, hjerneskade og hjertesygdom.

Du kan læse mere om pårørendekonsulentens tilbud her

For yderligere oplysninger, kontakt

Carsten Kudsk, formand for Ældreudvalget, tlf. 6089 9424.

Anne-Sofie Krogh Clausen, pårørendekonsulent, tlf. 6333 8108, mail: sund@nyborg.dk

Sidst opdateret 29. oktober 2018