Borgermøde om evt. kommende institution

Nyborg Kommune inviterer til borgermøde vedr. plangrundlaget for en evt. institution på Møllegårdsvej 25, Nyborg.

Mødet afholdes tirsdag 30. oktober, kl. 19-21 i gymnastiksalen på Rævebakkeskolen, Skaboeshusevej 96, 5800 Nyborg.

På mødet vil Nyborg Kommune fortælle om de planmæssige forhold for adressen. Derefter vil Solutiogruppen fortælle om, hvad det er for et bosted, de ønsker at drive på adressen.

Slutteligt vil der være tid til spørgsmål og debat.

Se dagsorden til mødet her

Tilmelding er ikke nødvendig.

Baggrund

Solutigruppen har ansøgt Nyborg Kommune om at få lov til at drive et bosted på adressen Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg.

Der er tale om den allerede fungerende institution Solutio Broen, der i dag ligger på Langeland, men som ønskes flyttet til Nyborg. 

Solutio Broen er godkendt af Socialtilsynet til at have 6 beboere på § 107 (midlertidigt botilbud for voksne) og 3 beboere på § 66, stk. 1, nr. 5 (opholdssted for unge under 18 år). 
Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år, der har psykiske udfordringer og evt. misbrugsproblematik. 

Borgermødet ligger forud for en politisk stillingtagen til den videre proces.

Der er handicapvenlig adgang. 

For yderligere oplysninger, kontakt

Kenneth Muhs, borgmester, mobil: 2159 9966, tlf. 6333 7101, mail: kmu@nyborg.dk

Søren Møllegård, vicekommunaldirektør, mobil: 5159 9102, tlf. 6333 7102, mail: smh@nyborg.dk 

Sidst opdateret 12. oktober 2018