Kultur på hjernen: Nyt projekt for yngre demensramte

Katapult-affyring, kreativ og sanselig fordybelse, guidede ture i naturen, musik og skuespil. De yngre demensramte i Nyborg Kommune kan se frem til et ordentligt kultur-boost i deres hverdag, efter Sundhedsstyrelsen har givet 1.3 mio. kr. til projektet Kultur på hjernen.

Nyborg Kommune er sammen med 6 kulturinstitutioner gået sammen om et nyt tilbud til yngre borgere med demens. Projektet skal give deltagerne kulturoplevelser og fællesskab sammen med ligesindede borgere.

Formand for Ældreudvalget Carsten Kudsk glæder sig over, at det nye projekt er blevet en realitet: - Demens er en sygdom, der kan ramme os alle, og det er derfor vigtigt, at vi i Nyborg Kommune har tilbud, der favner bredt og appellerer til flere forskellige målgrupper. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi kan samarbejde om at lave de bedst mulige tilbud til glæde for vores yngre demente borgere.

Idéen til Kultur på hjernen kommer fra et lignende projekt i Nyborg Kommune ”Kultur på recept”. Her har borgere med angst, depression og stress igennem kulturoplevelser skabt et fællesskab med andre ligestillede og herigennem styrket deres trivsel, sociale netværk og deres psykiske velbefindende.

Bevægelse, udfordringer til hjernen og sanselighed

Aktiviteterne kommer til at foregå rundt på kulturinstitutioner i Nyborg og på Østfyn. Det skal være med til at sikre en bred variation i tilbuddene, så deltagerne hele tiden bliver udfordret og stimuleret på nye spændende måder. ”Fokus i vores aktiviteter kommer primært til at ligge på sanselighed, erindring, kognitiv stimulering, bevægelse og fællesskab. Derudover giver de mulighed for fleksibilitet, så borgerne kan fordybe sig i nogle af de ting, som særligt interesserer dem”, fortæller Berit Jensen, leder af demensteamet i Nyborg Kommune.

Projektet skal desuden være med til at give pårørende et pusterum i en hverdag, hvor støtten og hjælpen til deres kære kan fylde meget. 

Et væld af forskellige kulturaktiviteter

Aktiviteterne er stadig på tegnebrættet, men det skorter ikke på idéer til, hvordan de mange forskellige kulturtilbud kan bringes i spil. Indtil videre er blandt forslagene:

  • Sanselige og kreative kulturtilbud på Johannes Larsen Museet – fx keramik, fotografi eller maling 
  • Guidede naturoplevelser til stranden eller i skoven med fokus på bevægelse, opdagelse og fordybelse
  • Kultur og historie på Nyborg slot – fx affyring af katapult og opdagelser på slottet
  • Sang og musiktilbud på musikskolen eller kulturhuset Bastionen
  • Læsegrupper på Biblioteket med fokus på det kognitive funktionsniveau og skabelse af rum til fordybelse i personlige interesser
  • Biografture, fisketure, danseundervisning, sport og leg

Aktiviteterne starter op efter nytår. Rekrutteringen af mulige deltagere starter i løbet af oktober og fortsætter løbende igennem hele projektperioden.

Kulturinstitutionerne i projektet er: Nyborg Slot og Borgmestergården, Natur- og kulturvejleder Østfyns Museer, Nyborg Bibliotek, Johannes Larsen Museet, Kulturhuset Bastionen, Nyborg Musikskole.

Alzheimerforeningen, Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Boligselskabet Sprogtoften og Senioridrætten i Ullerslev deltager desuden som partnere i projektet.

For yderligere oplysninger, kontakt

Carsten Kudsk, formand for Ældreudvalget, tlf. 6089 9424, mail: cku@nyborg.dk

Berit Jensen, leder af demensteamet, tlf. 2928 2594, mail: berj@nyborg.dk 

Nadia Dahl Kleding, konsulent tlf. 6333 7539, mail: nakl@nyborg.dk 

Sidst opdateret 14. september 2018