Høring af Strategi for Røgfri Fremtid

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget sender nu strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune i høring. Kom til dialogmøde og giv input til høringsudkastet.

Rygning er uden sammenligning den risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden. Det er kendt, at rygere har et dårligere helbred og livskvalitet, de udvikler hyppigere kroniske sygdomme og de risikerer at dø ca. 8-10 år for tidligt sammenlignet med de, der ikke ryger. Hver dag lærer 40 børn og unge at ryge og antallet er stigende. Halvdelen af dem, der fortsætter, kommer til at dø af det. 

Det vil Nyborg Kommune lave om på. Røgfri Fremtid er et politisk prioriteret indsatsområde i kommunens sundhedspolitik. Nyborg Kommune ønsker sammen med samarbejdspartnere at sikre, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, at flere børn og unge får bedre mulighed for at skabe sig et sundt og godt liv, og at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.   

Strategien skal vise retningen mod en Røgfri Fremtid

Visionen for Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune er, at ingen børn og unge begynder at ryge, og at færre end fem procent af den voksne befolkning ryger dagligt.

Fire veje skal bidrage til at realisere visionen og understøtte en effektiv forebyggelse:

  1. Røgfri miljøer 
  2. Fremme af rygestop 
  3. Forebyggelse af rygestart 
  4. Forpligtende partnerskaber

Høringssvar og dialogmøde

Har du spørgsmål, kommentarer eller input til strategien? I forbindelse med høring af Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune inviteres alle interesserede til dialogmøde. På mødet præsenteres høringsudgaven af strategien. Mødet foregår onsdag d. 28. august kl. 16.30-18.00 i kantinen på Nyborg Rådhus, Torvet 1, 2. sal. 

Inddragelse og viden som grundlag for strategien

Strategien ”Røgfri fremtid i Nyborg Kommune” er blevet til på baggrund af et borgermøde med deltagelse af borgere, patientforeninger, ungdomsuddannelser, folkeskoler, politikere og kommunale medarbejdere. Desuden indgår viden om tobak fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. patientforeninger, uddannelsesinstitutioner, skoler og idrætsanlæg har bidraget med at kvalificere strategien.

Tilmelding til dialogmødet er nødvendig. Høringssvar til strategien, eller tilmelding til dialogmødet, bedes venligst fremsendt til sund@nyborg.dk 

Høringssvarene skal senest være os i hænde 20. september 2019

Høringsudgaven af Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune kan læses her

For yderligere oplysninger, kontakt

Thomas Smidt Hvidberg, sundhedskonsulent, e-mail: thsh@nyborg.dk, tlf. 6333 8110.

Sidst opdateret 22. august 2019