Lærertidsaftale på plads i Nyborg Kommune

Lærerkredsen i Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg og Nyborg Kommune er nået til enighed om en lokalaftale på lærerområdet.

Tirsdag 19. februar 2019 kl. 13 inviterede Nyborg Kommune derfor til pressemøde om den ny arbejdstidsaftale på Vibeskolen, Ullerslev afdeling, Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Her var blandt andre borgmester Kenneth Muhs og formand for Lærerkreds 80 Peter Lund Andersen til rådighed for spørgsmål og interviews.

Som bekendt har de seneste overenskomstforhandlinger ifm. OK 2018 på lærerområdet været vanskelige. Der er nu nedsat en lærerkommission, der skal komme med forslag og anbefalinger til arbejdstid og initiativer – også kaldet Ny Start. Formålet er at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital på lærerområdet. Kommissionens arbejde skal være afsluttet ved udgangen af 2019. Herefter skal der føres forhandlinger mellem KL og LC om en arbejdstidsaftale for lærerne. Forhandlingerne skal senest være afsluttede i forbindelse med OK 2021.

Nyborg Kommune har ikke ønsket at afvente lærerkommissionens anbefalinger. Derfor blev der umiddelbart efter OK 2018 taget initiativ til sammen med Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg at forhandle en lokalaftale med afsæt i Ny Start.

Nyborg Kommune nedsatte en bredt sammensat styregruppe med formand og næstformand fra Skole- og Dagtilbudsudvalget, borgmester, kommunaldirektør, direktør, chef og TR for skolelederne. Fra Lærerkredsen deltog formand, næstformand og en konsulent.

Afsættet for lokalaftalen har været at understøtte lærernes arbejdsvilkår for derigennem at sikre en fortsat høj kvalitet på kommunens skoler. Det var derfor vigtigt for styregruppen, at alle lærere på skolerne i Nyborg Kommune blev involveret i arbejdet med en ny lokalaftale. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle lærere blev der i efteråret 2018 holdt dialogmøder på alle kommunens skoler. Udbyttet fra dialogmøderne har været med til at sikre en god proces, et fælles vidensgrundlag og mange relevante inputs i arbejdet med at forhandle den endelige lokalaftale på plads.

Igennem hele processen har der været et godt samarbejde, og alle involverede, både i styregruppen og på skolerne, har deltaget aktivt i at udvikle og skabe en god lokal arbejdstidsaftale.

Arbejdstidsaftalen bakkes op af alle parter og træder i kraft 1. august 2019. Aftalen er som udgangspunkt gældende under hele perioden for OK 2018.

Udover borgmester Kenneth Muhs og formand for Lærerkreds 80 Peter Lund Andersen var følgende til stede ved pressemødet:

  • Suzette Frovin, formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget 
  • Martin Huus, næstformand i Skole- og Dagtilbudsudvalget
  • Karen Rasmussen, skoleleder på Vibeskolen
  • Kirsten Fisker, lærer på Vibeskolen og lærerrepræsentant

For yderligere oplysninger, kontakt

Kenneth Muhs, borgmester. Tlf. 6333 7101, mobil: 2159 9966, mail: kmu@nyborg.dk 

Peter Lund Andersen, formand for Lærerkreds 80. Tlf. 6531 7909, mobil: 9189 9150.

Sidst opdateret 19. februar 2019