Nyborg Kommune skal have en Ungdomspolitik, vil du være med?

Er du 15-25 år og bosat i Nyborg Kommune, kan du ansøge om en plads i udvalget.

Vi søger 4 unge.

Ungeudvalget afholder 4 møder det første år, og efterfølgende afholdes der møder efter behov.

Ungeudvalgets opgaver omhandler:

  • at udarbejde en ungdomspolitik med baggrund i nye og spændende tiltag
  • at der er plads til alternative tiltag og tænkning
  • at Ungeudvalget evt. afholder gadeaktiviteter, events, konferencer og høringer som en del af forarbejdet til udarbejdelse af en endelig ungepolitik
  • at de unge bliver en væsentlig del af arbejdet med udformningen af ungdomspolitikken

Temaer som kan indgå i arbejdet med en samlet politik

  • Ungeliv – De unge som en naturlig del af fællesskabet i hele Nyborg Kommune
  • Demokrati og unge – Hvordan sikrer vi, at de unge bliver en naturlig del af beslutningsdannelsen?
  • De unge og kommunens fællesskaber – Hvordan udbygger og fastholder vi de unge i meningsfulde fællesskaber?
  • Aktivt byliv – Hvordan skaber vi et attraktivt byliv, der understøtter at unge bliver en positiv del af bylivet, herunder i højere grad er med til at bruge og udvikle tilbud i byrummet? Dette skal ske i et tæt samarbejde og med tilknytning til det igangværende arbejde med ”strategisk Byudviklingsplan Nyborg?
  • Unge og livet i landsbyerne – hvordan sikrer vi, at unge i fremtiden ønsker at tage aktiv del i livet i landsbyerne? Hvad skal der til, for at de unge involverer sig?
  • Ungdomsuddannelser – Hvordan sikrer vi i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i kommunen, at vi i fremtiden kan udbygge uddannelsestilbud til de unge herunder udbygge aktiviteten? 

Udvalget skal bestå af 5 politikere, 3 repræsentanter fra administrationen, 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, 5 unge i målgruppen 15-25 år, eksperter og organisationer - inviteres ad-hoc. Formanden for Nyborg Ungdomsråd har automatisk en plads i udvalget. Medlemskab af Ungeudvalget er ulønnet.

Indsend ansøgning til Ungeudvalget her

Sidste frist for ansøgning er 25. februar kl.12.

Har du spørgsmål vedr. ungeudvalget kan du kontakte byrådsmedlem Thilde Nielsen på mail: tni@nyborg.dk eller viceungdomsskoleleder Lisbeth Teglbjærg på mail: lisbt@nyborg.dk eller tlf. 2184 0896.

Sidst opdateret 05. februar 2019