Uge sex: Fokus på unge, sociale medier og grænsesætning

De tyske verber sidder måske lige i skabet hos de unge, men når snakken falder på sex, seksuel sundhed og grænsesætning, ved de unge i Nyborg Kommune alt for lidt. Det skal nye indsatser på ungdomsuddannelserne lave om på.

Når det fredag i uge 6 ringer ind på HF+VUC Fyn i Nørrevoldgade, er det ikke kun dansk og matematik, som er på skemaet. Skolen får nemlig besøg af to af Nyborg Kommunes sundhedsplejersker, der sætter seksualundervisning på skoleskemaet. Dette sker i forbindelse med årets Uge Sex kampagne.

En undersøgelse blandt 1. årseleverne på Nyborg Kommunes ungdomsuddannelser fra august 2018, viser at hver 10. ung har oplevet at få delt et nøgenbillede imod deres vilje. Samtidig har knap hver 5. ung oplevet at føle sig presset til at gøre noget seksuelt imod deres vilje. Tallene viser desuden ved 20-24% af de unge enten er i tvivl eller ikke ved, hvad de skal gøre, hvis det sker for dem.

Sex & Samfund definerer hvert år til uge Sex et nyt tema og udarbejder en række nye undervisningsmaterialer, som kan belyse årets emne. I år er emnet ”Grænser”. 

- Det er vigtigt, at vores unge bliver klædt på, til at kunne træffe sunde valg i forhold til deres seksuelle sundhed. At kunne læse og respektere andres grænser, og at kunne begå sig i den digitale verden, er mere aktuelt i dag end nogensinde før. Med undervisningen på ungdomsuddannelserne bidrager Nyborg Kommune med en vigtig og relevant viden til vores unge, udtaler Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Nyborg Kommune som modelkommune

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i august 2018, at Nyborg indgår i et projekt med Sex & Samfund, som Modelkommune for arbejdet med unges seksuelle sundhed og trivsel. Som en del af dette projekt er sundhedsplejen blevet opkvalificeret til at kunne varetage seksualundervisning på ungdomsuddannelserne.

- Det er meget vigtigt, at vores unge får undervisning i, hvad der er op og ned i hele den her debat med grænser og sociale medier. På vores ungdomsuddannelser, kan vi se, at de her emner er problematiske for de unge at navigere i. Derfor er den her undervisning så vigtig.

Således fortæller lederen for Nyborg Kommunes sundhedspleje Ane Marie Schwartz, som selv er en af underviserne, som tager ud på ungdomsuddannelserne.

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, mail: jrc@nyborg.dk

Katrine Frost Grønholdt, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8104, mail: sund@nyborg.dk

Ane Marie Schwartz, leder af sundhedsplejen, tlf. 6333 7127, mail: amrs@nyborg.dk

Sidst opdateret 04. februar 2019