Nyborg Kommune modtager 100.000 fra "Teknologipagten"

13 projekter får støtte til STEM-undervisning og kompetenceløft af Teknologipagten. Og Nyborg Kommune er en af dem.

Teknologipagten støtter seks skoler, tre gymnasier, en erhvervsskole og tre kommuner, så den kan opkvalificere deres medarbejdere og sætte STEM i fokus i deres undervisning i 2019.

Efteruddannelse og inspiration til spændende STEM-undervisningsforløb har været to af de vigtigste parametre i Teknologipagtens uddeling af midler til uddannelsesområdet i 2018.

Formålet med uddelingen er i den sidste ende at skabe interesse for STEM blandt de yngste børn i folkeskolen og give de unge kompetencerne til at vælge en STEM-uddannelse.

Der har været overvældende stor interesse for at søge Teknologipagtens STEM-midler i 2018. Da ansøgningsfristen udløb i november, lå der 180 ansøgninger i ansøgningsbunken. De 13 ansøgninger, som kom igennem nåleøjet, havde udover midler til efteruddannelse af deres medarbejdere, også i de fleste tilfælde sat indkøb af ny teknologi som MicroBits og LegoMindstorm højt på ønskesedlen.

- Vi er selvfølgelig glade for de mange ansøgere, selvom de midler, vi har haft at uddele i denne omgang, ikke har rakt så langt, som vi har kunne ønske. Men vi ser den store interesse som et klart ønske om assistance til at løfte de krav om STEM-kompetencer og teknologiforståelse, som undervisningsområdet står overfor i de kommende år, siger Christian Vintergaard, der er administrerende direktør i Teknologipagten.

Kompetenceløft i fokus

Teknologipagten er sat i verden for at sikre, at Danmark får flere specialister indenfor STEM-området, og at danskerne bredt set får et teknisk og digitalt kompetenceløft.

Ifølge Christian Vintergaard har der været fokus på at støtte projekter, som vægter kompetenceudvikling hos de lærere og undervisere, der skal bringe STEM ind i klasseværelserne hver dag:

- Det klare fokus Teknologipagten har på at skabe interesse for STEM hos børn og unge skal matches af lærere og undervisere med undervisningskompetencer indenfor området. Udover selve projekternes formål, så har vi især vægtet nyskabende tænkning af tiltag på STEM-undervisningsområdet og kompetenceudvikling til så mange undervisere som muligt i vores udvælgelse. Derudover har vi gjort os umage for at fordele midlerne på tværs af grundskole og ungdomsuddannelserne og geografisk.

Se listen over de 13 projekter med citater fra modtagerne her

Sidst opdateret 16. januar 2019