Bureauet Nyborg bliver til Visit Nyborg

Navneskiftet er blot et af forslagene fra Bureauet Nyborg til reorganisering af turisme og erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune.

Den 1. januar 2019 trådte et nyt erhvervsfremmesystem i kraft. Væksthus Syddanmark blev erstattet af Erhvervshus Fyn. Den nye struktur på regionsniveau har givet anledning til også at ændre på strukturerne i Bureauet Nyborg, der i dag fungerer som den samlende enhed for turisme, handel og erhverv.

Det forslag i indstillingen fra bestyrelsen i Bureuaet Nyborg, som bliver mest tydelig for borgerne i Nyborg Kommune bliver, når Bureauet Nyborg skifter navn, og der snart står Visit Nyborg på skiltet foran kontoret på Torvet.

Konstitueret formand for Nyborg Turistforening, Jan G Larsen hilser ændringen velkommen: - Det er positivt, at det nu besluttes at lave et navneskift til Visit Nyborg. Med visit navnet lægger vi os op af et nationalt og internationalt anerkendt brand.

Formand for Nyborg Handel Ulrik Nielsen tilføjer: - På mine medlemmers vegne håber jeg, at et yderligere fokus på turismeindsatsen, også vil have en positiv effekt på mængden af turister i bymidten, og dermed være med til at styrke detailhandelen i byen.

Det er fortsat Erhvervskontoret der varetager samarbejdet med Erhvervshus Fyn, og arbejder videre med forslag fra Task Force Erhverv om yderligere styrkelser af samarbejdet med Teknisk Afdeling.

Formand for Østfyns Erhvervsråd, Frank Egetoft, vurderer at ændringerne vil optimere mulighederne for erhvervsvirksomhederne i kommunen: - Med den nye struktur i Nyborg, og etableringen af Erhvervshus Fyn, ser vi gode muligheder i at fortsætte det gode samarbejde med det lokale erhvervskontor og samtidig få et stærkt fælles fynsk fokus på udvikling.

Som en direkte konsekvens af ændringerne nedlægges bestyrelsen for Bureauet Nyborg.

Samarbejdet på tværs bibeholdes dog, da Udviklingsrådet udvides med en repræsentant fra Erhvervsrådet og Nyborg Turistforening. Desuden etableres et årligt fællesmøde mellem Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Udviklingsrådet. Sagen behandles på Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde på mandag.

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan G Larsen, konstitueret formand for Nyborg Turistforening, tlf. 3061 5002.
Ulrik Nielsen, formand for Nyborg Handel, tlf. 2325 6645.
Frank Egetoft, formand for Østfyns Erhvervsråd, tlf. 6530 1855.
Kenneth Muhs, borgmester, tlf. 2159 9966.

 

Sidst opdateret 08. maj 2019