Forårsfestival for 7. klasser mandag 27. maj 2019

Mandag 27. maj 2019 fyldes Nyborg Idræts- og Fritidscenter af ca. 250 elever fra kommunens 7. klasser og de ældste elever fra Rævebakkeskolen. De skal prøve kræfter med en lang række fritidsaktiviteter, som foreningslivet præsenterer.

Takket være hjælp fra en lang række frivillige foreninger gennemføres Skoleidrættens Forårsfestival for anden gang i Nyborg Kommune. Konceptet har kørt i nogle år gennem Dansk Skoleidræt, men i Nyborg er det primært lokale ildsjæle og et idrætsudvalg på tværs af de 4 folkeskoler, der har fået stablet arrangementet på benene.

- Vi er meget glade for den enorme opbakning vi mærker fra de tilmeldte foreninger. Vi oplever høj grad af velvillighed og hjælpsomhed og uden dem kunne vi slet ikke lave sådan en dag, udtaler Karen Rasmussen, skoleleder på Vibeskolen og tovholder i det kommunale idrætsudvalg.

Eleverne fra 7. klasserne vil dagen igennem møde 4 forskellige aktiviteter. Det kan fx være golf, softball, atletik, spinning, fitness, tennis, keglesport, svømning, taek-wondo og badminton.

Hver deltagende forening er blevet tilbudt 2000 kr. for deres hjælp. Midlerne stammer fra en pulje (bevilliget af Skole- og Dagtilbudsudvalget), der støtter samarbejdet mellem skoler og foreninger.

At målgruppen er elever fra 7. klasse skyldes, at det typisk er i teenageårene, at de unge får andre interesser og dermed fravælger foreningslivet. Med arrangementet er det håbet, at de unge får øjnene op for det mangfoldige og varierede udbud af aktiviteter, der findes i kommunen.

Borgmester Kenneth Muhs byder velkommen på atletikstadion kl. 8.45, hvorefter der er aktiviteter ude og inde i tidsrummet kl. 9-14.

For yderligere oplysninger, kontakt

Karen Rasmussen, skoleleder Vibeskolen, e-mail: kar@nyborg.dk, tlf. 2943 3720.

Mette Helding, konsulent i Skole- og Kulturafdelingen, e-mail: mhm@nyborg.dk , tlf. 6333 6875.

Sidst opdateret 23. maj 2019