Fra Holmen i København til Holmens Boulevard i Nyborg

Det var ikke en del af den nye strategi, at Lokale og Anlægsfonden skulle flytte fra Holmen i København til Nyborg.

Men nogle gange opstår der situationer, som ikke er en del af planen, men – hen over natten – bliver det. Og tilmed bliver en positiv turbo på strategien. Sådan var det, da Regeringen tilbage i januar 2018 besluttede, at Lokale og Anlægsfonden, som en del af ”Bedre Balance II”, skulle rykke til Nyborg. 

Først chok så handling

– Da vi i sin tid fik beskeden om udflytningen, kom det naturligvis som lidt af et chok for os alle, siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden. Men da støvet havde lagt sig, så vi også nye muligheder i udflytningen. Ganske enkelt fordi en central del af vores nye strategi både er at udvikle mødesteder og invitere andre aktører inden for Lokale og Anlægsfondens døre til at udvikle sammen med os. Vi arbejder i hele landet og vil gerne i endnu højere grad samle vores projekter til fælles workshops og arbejdsseancer. Det giver den nye placering os optimale muligheder for, fordi vi skaber et nyt udviklingslaboratorium for os med plads til andre. Så lige nu har vi den spændende udfordring, at vi skal tage egen medicin, pointerer Esben Danielsen med et glimt i øjet. 

I en kommentar til udflytningen udtaler Nyborgs Borgmester Kenneth Muhs:
Vi har set frem til at byde Lokale og Anlægsfonden velkommen til Nyborg, og glæder os over, at de kan se de store fordele ved Nyborgs centrale beliggenhed i Danmark. Der har været en fin proces omkring valg af domicil, og vi ser frem til at se de færdige lokaler og glæder os til at følge ombygningen.

Processen

Da beslutningen om udflytningen var en realitet, blev alle Lokale og Anlægsfondens medarbejdere hurtigt involveret i processen. Der blev arrangeret ture til Nyborg, hvor borgmesteren var vært og guide på den første tur, ligesom der i det hele taget blev lagt op til en meget åben og ærlig proces – i erkendelse af at en flytning til Nyborg naturligvis også giver rystelser i medarbejdernes bagland. Alle idéer var velkomne, og hurtigt var der for eksempel en lang liste med mulige adresser på den nye base i Nyborg:

  1. Gammel DSB-storebæltsfærge
  2. Dommerkontoret i centrum af Nyborg
  3. Bryggergården
  4. Holckenhavn Gods (gammel ladebygning)
  5. Uudnyttet DSB værkstedsbygning (nabo til Nyborg Destilleri)
  6. Arresthuset i centrum af Nyborg
  7. Firmaidrætten (der i forvejen bor i Nyborg)
  8. Diverse erhvervslejemål

Den lange liste blev hurtigt kort med Dommerkontoret, Bryggergården og den uudnyttede DSB værkstedsbygning som de 3 favoritter – og med hver deres fordele og ulemper.
 
Værkstedsbygningen blev den endelige vinder på flere parametre; herunder bygningens historie, karakteristika og potentiale, naboerne, udenomsarealerne, nærheden til både banegården, vandet og Nyborg downtown.
 
– De rå bygninger taget i betragtning, er der et stykke vej endnu, før de nye lokaliteter kan tages i brug. Forventningen er, at vi vil kunne flytte ind i slutningen af 2019, slutter Esben Danielsen.

Se visualiseringer af den nye LOA matrikel af URBANlab Nordic nedenfor.

Ny kontorbygning til Lokale- og anlægsfonden  Ny kontorbygning til Lokale- og anlægsfonden 

Ny kontorbygning til Lokale- og anlægsfonden  Ny kontorbygning til Lokale- og anlægsfonden 

For yderligere oplysninger, kontakt

Esben Danielsen, adm. direktør Lokale og Anlægsfonden, tlf. 4059 2004

Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune, tlf. 2159 9966

Fakta om Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden er sat i verden for at skabe fremtidens mødesteder indenfor idræt, kultur og aktivt udeliv, der er tilgængelige for den brede befolkning, giver mening og sætter spor. Det gør vi som en selvejende institution, vidensformidler og udviklingsfond under Kulturministeriet. Helt konkret udvikler og rådgiver vi om byggeprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet. Udover at udvikle fremtidens mødesteder uddeler vi ca. 80-90 mio. kr. årligt til projekter, vi arbejder med. Midlerne stammer fra de såkaldte udlodningsmidler under Danske Spil. Der følger altid idégenerering, sparring og udvikling med, når der tildeles støtte til konkrete danske, færøske og grønlandske projekter.

Læs mere om Lokale og Anlægsfonden på www.loa-fonden.dk

Sidst opdateret 03. maj 2019