Elevcentreret Ledelse

Kompetenceløft til ledere og medarbejdere styrker fællesskabet og skaber et godt fundament for kvalitetsløft på skolerne.

Ledere og medarbejdere på Nyborg Kommunes skoler kan se tilbage på et veloverstået projekt, der gennem de sidste 3,5 år har haft fokus på at styrke elevernes læring og trivsel.

- Det har været skønt at være på kursus sammen med sin leder. At få lov til at udvikle sig sammen med sin leder, så hun på den måde får en større forståelse for vores virkelighed og vores udfordringer. Det er vigtigt, fortæller Kirsten Fisker, der er lærer på Vibeskolen.

Projektet, kaldet Elevcentreret Ledelse – nye veje til elevernes læring, er blevet støttet med over 3 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Projektet har været et partnerskab mellem Syddansk Universitet og Nyborg Kommune.

Fondsmidlerne gjorde det muligt at samtlige ledere fra kommunens skoler har kunne gennemføre masterfaget ”Strategisk Pædagogisk Lederskab i skolen”. Faget har klædt lederne godt på i forhold til at komme tættere på kerneopgaven. At alle ledere over en periode på mere end 3 år har været igennem den samme teori betyder, at der nu er et helt andet udgangspunkt for at samarbejde på tværs af skolerne, samtidig med at der er skabt en hel anden kvalitet i møderne.

- Vi har gennem vores masterforløb fået en fælles reference, et fælles sprog og et fælles afsæt for vores ledelse af skolen. Det har stor betydning, at vi i ledelsesteamet har været igennem den samme teori som baggrund for vores praksis, og det har stor betydning, at vi også har et fælles fundament i forhold til konkret at blive skarpe på at sætte mål for vores organisation og følge op på målene, udtaler Karen Rasmussen, skoleleder på Vibeskolen og formand for skolelederne i Nyborg Kommune.

Sammen med medarbejdergrupper har lederne gennemført aktionslæringsforløb, hvor der er blevet arbejdet i dybden med praksisnære udfordringer. Det har fx handlet om hvordan man kan skabe bedre læringsmiljøer, arbejde med co-teaching eller få flere dygtige elever i eksempelvis matematik. I hvert aktionslæringsforløb har været knyttet en ekstern facilitator, enten en psykolog, en designer eller en skoleekspert. De eksterne facilitatorer har sikret fremdrift og har samtidig været garanter for at medarbejdernes tanker og idéer kom på bordet i en fælles proces ud fra teorien om samskabelse.

- Jeg følte jeg gik ind i en boble, hvor der ikke var noget tidspres. Det var enormt behageligt. Følelsen af at der var tid til fordybelse og tid til at trække vejret. Vi gik ind i et positivt udviklingsforum. Og selv om man brugte sig selv fuldt ud en hel dag, så gik man derfra fyldt med energi. Jeg gik hjem og tænkte: Hvor er jeg glad for, at jeg laver det jeg laver, fortæller Camilla H. Christiansen, lærer på Danehofskolen.

Skoleafdelingen betegner projektet som en klar succes. For at fastholde den gode udvikling er der udarbejdet en forankringsplan, der bl.a. skal fastholde fokus på aktionslæring på den enkelte skole. Samtidig arbejder skoleledelserne på tværs for sammen at udvikle en lokal forståelse af professionelle læringsfællesskaber.

Lars Kofoed, nytiltrådt skole- og kulturchef i Nyborg Kommune mærker tydeligt den gode energi, som projektet har medført.

- Jeg kan glæde mig over det fælles, professionelle fundament, der er skabt på skolerne. Det er en fornøjelse at starte mit samarbejde med så veluddannede skoleledelser, der har mod og vilje til udvikling til glæde for elevernes læring og trivsel, udtaler Lars Kofoed.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Lars Kofoed, skole- og kulturchef, mail: lko@nyborg.dk, tlf. 6333 7881.

Mette Helding Madsen, konsulent og projektleder, mail: mhm@nyborg.dk, tlf. 6333 6875.

Karen Rasmussen, skoleleder på Vibeskolen, mail: kar@nyborg.dk, tlf. 6333 7291.

Miguel Svane, skoleleder på Nyborg Heldagsskole, mail: msv@nyborg.dk, tlf. 6333 7604.


Sidst opdateret 26. marts 2019