Har du dårligt internet?

Hvis du har problemer med at få bredbåndsforbindelse i din bolig, kan du med fordel begynde at undersøge mulighederne for at søge støtte til bredbåndsløsninger i dit område.

Som udgangspunkt er det internetudbyderne, der udbreder bredbåndsløsninger på markedsvilkår, men uden for byerne, hvor omkostningerne til anlægning af bredbånd er højere, kan det være svært at sikre hurtigt internet på markedsvilkår.

Derfor yder Energistyrelsen i disse år støtte til bredbåndsprojekter, hvor borgere går sammen i lokale sammenslutninger om et projekt og søger den årlige pulje. Det er værd at forberede sig tidligt, da det kan være tidskrævende at få et godt projekt på benene. Derfor vil Nyborg Kommune opfordre alle med interesse for bedre internet i deres bolig at begynde allerede nu.

Her er tre ting, du kan gøre allerede nu:

1. Tjek dine nuværende bredbåndsmuligheder og hastigheden på dit internet. Det kan du gøre her

2. Søg information om Energistyrelsens bredbåndspuljer. Der er ikke åbent for 2019-puljen endnu, men informationer om 2018-puljen og sidste års kriterier, kan give dig en ide om, hvad der lægges vægt på i en ansøgning. Søg information her

3. Kontakt planlægger Dennis Hansen, mail: teknikogmiljoeafdelingen@nyborg.dk hvis du har brug for sparring eller har spørgsmål til Nyborg Kommune angående bredbånd.

Der kan være mange ting at sætte sig ind i, og tidlig forberedelse er afgørende for den gode ansøgning og et godt forløb. 

 

Sidst opdateret 18. marts 2019