SAMMEN om røgfri fremtid i Nyborg Kommune

Byrådet godkendte 5. november 2019 Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune, som skal vise retningen for kommunens tobaksforebyggelse.

40 børn og unge lærer at ryge hver dag, og antallet er stigende. Halvdelen af dem, der fortsætter, kommer til at dø af det. Det er kendt, at rygere har dårligere helbred og livskvalitet, og de udvikler hyppigere kroniske sygdomme. Foruden den forøgede risiko for langvarig sygdom, dør en person der ryger, i gennemsnit 8-10 år for tidligt, sammenlignet med de, der ikke ryger. 

Det vil Nyborg Kommune lave om på. Røgfri Fremtid er et politisk prioriteret indsatsområde i kommunens sundhedspolitik. Nyborg Kommune ønsker sammen med samarbejdspartnere at sikre, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, at flere børn og unge får bedre mulighed for at skabe sig et sundt og godt liv, og at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Rygning er dybt vanedannende, og når først man er afhængig, kan det være svært at stoppe igen. 7 ud af 10 rygere har en ønske om at stoppe med at ryge. Nyborg Kommune vil hjælpe flere af dem, der ønsker et liv uden tobak, og forebygge at børn og unge begynder at ryge i første omgang. 

- Nyborg Kommune har en vision om, at ingen børn og unge begynder at ryge, og at maksimalt fem procent af den voksne befolkning ryger efter 2030. Det er et meget ambitiøst mål, som kræver at alle gode kræfter samlet om en fælles og lokal indsats mod rygning” udtaler Jan Reimer Christiansen, Formand for Sundhed- og Forebyggelsesudvalget i Nyborg Kommune.

Med denne strategi inviterer Nyborg Kommune samtidig alle til at blive en del af et partnerskab for en mere røgfri fremtid. Som partner kan man være med til at tage et socialt ansvar for, at fremtidige generationer bliver røgfri. 

Nyborg Kommune vil i løbet af 2020 udarbejde en lokal partnerskabsmodel for alle, der ønsker at samarbejde om en røgfri fremtid. Det kunne fx være en lokal virksomhed, organisation eller forening, der gerne vil bakke op ved at indføre et mere røgfrit miljø for deres ansatte eller medlemmer. I den forbindelse bistår Nyborg Kommune gerne, lokalt, med proces og forankring af tiltag. 

Fire veje mod en røgfri fremtid

Strategien har fire indsatsområder, som skal bidrage til at realisere visionen, og understøtte en effektiv tobaksforebyggelse: 

  1. Røgfri miljøer
  2. Fremme af rygestop
  3. Forebyggelse af rygestart
  4. Forpligtende partnerskaber

Indsatserne spænder fra konkrete tilbud om hjælp til rygestop for forskellige målgrupper, tilskyndelse til røgfri skoletid og arbejdstid, kampagner eller indsatser mod passiv rygning ved fx at indrette røgfri udearealer ved idrætsanlæg, på stranden eller på legepladser. 

Inddragelse og viden som grundlag for strategien

Strategien ”Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune” er blevet til på baggrund af et borgermøde med deltagelse af borgere, patientforeninger, ungdomsuddannelser, folkeskoler, politikere og kommunale medarbejdere. Desuden indgår viden om tobak fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. patientforeninger, uddannelsesinstitutioner, skoler og idrætsanlæg har bidraget med at kvalificere strategien.

Herudover har der været afholdt dialogmøde i høringsperioden, hvor alle samarbejdspartnere og borgere var inviteret med, til at give yderligere input til strategien. 

Fremover skal strategien udmøntes gennem etårige handleplaner. 

Læs SAMMEN om det sunde liv – Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune her

For yderligere oplysninger, kontakt

Thomas Smidt Hvidberg, sundhedskonsulent, e-mail: thsh@nyborg.dk, tlf. 6333 8110.

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds- og forebyggelsesudvalget, e-mail: jrc@nyborg.dk,
tlf. 4021 8438.

Sidst opdateret 20. november 2019