Tilladelse til kystbeskyttelse

Nyborg Kommune har meddelt tilladelse til at kunne etablere en skråningsbeskyttelse til sikring af en adgangsvej til sommerhuse (Musvågevej) langs kysten ved Nordenhuse, Nyborg.

Skråningsbeskyttelsen anlægges på matr. 13z, Nordenhuse, Aunslev som tilhører Musvågevejens Grundejerforening.

Se tilladelse med bilag her:

Tilladelse til kystbeskyttelse

Bilag 1 - Ansøgning om kystbeskyttelse til Musvågevej

Bilag 2 - VVM anmeldelsesskema

Bilag 3 - Ansøgning, tegningsmateriale

Sagen annonceres i 4 uger frem til klagefristens udløb 27. december 2019.

Oplys sagsnr:  450- 2019-20919 ved henvendelser i sagen som kan fremsendes til Nyborg Kommune, på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 29. november 2019