At finde vej i livet som ordblind

4kløverskolen og Nyborg Bibliotek afholdt en spændende og meget vellykket eftermiddag med fokus på børn og unge ordblinde 30. september.

Arrangementet var rettet til elever, forældre og professionelle i hele Nyborg Kommune.

Programmet bestod af:

  • Velkomst v. læsevejleder Katia Karner Hansen.
  • Oplæg for elever v. Maja, som gik ud af 9. kl. på 4Kløverskolen sidste år og nu går på ordblindeefterskole – om sin tid som ordblind i folkeskolen samt sine kampe, sejre og drømme for fremtiden.
  • Oplæg for forældre, personale og elever v. Randi Hedelund Jeppesen, ordblind, læreruddannet, forfatter, oplægsholder og med eget firma ”Hjælp til ord”, der tilbyder undervisning i læse- skriveteknologi både for børn/familier og professionelle i skolen. Om at finde vej i livet som ordblind.

Ved Majas oplæg deltog 35 elever – alle var elever på 4-kløverskolen. De fleste var ordblinde, men der var også et par af deres nærmeste venner med. Desuden var læsevejledere/lærere fra 4Kløverskolen og et par forældre til stede. Maja holdt et stærkt og personligt oplæg og der var mange spørgsmål fra de fremmødte børn, unge og voksne.

Til Randis oplæg kom ca. 25 forældre fra flere skoler samt læsevejledere/lærere. 15 af de fremmødte elever blev desuden og lyttede med.

Fælles for de to oplæg var opfordringen til at bruge sine elektroniske hjælpemidler, være åben om sine udfordringer og blive ved med at tro på sig selv.

Det var tydeligt, at det at være ordblind på 4Kløverskolen er noget, man tør vedkende sig og tale om. Man kunne tydeligt mærke fællesskabet og trygheden hos både elever og forældre. Med denne eftermiddag blev der skruet endnu mere op for håbet, modet og de fælles indsigt i, hvordan vi kan gøre såvel skolegang, læring som livet i øvrigt tilgængeligt og positivt for dem, der har store vanskeligheder med at læse og skrive.

Læsevejlederens 2 råd:
”Hold øje med de langsigtede mål” og ”Læg vægt på de små sejre”.

Majas 3 opfordringer:
”Tro på dig selv – Giv aldrig op – Find alternativer”

Eftermiddagen blev arrangeret af Katia Karner Hansen og Line Brunbjerg Busk, læsevejledere på 4Kløverskolen i samarbejde med skoleafdelingen og Nyborg Bibliotek, som også støttede arrangementet økonomisk. Arrangementet er ét af mange tiltag på Nyborgs skoler for at støtte elever med ordblindhed. Alle elever kan få læse-skrivestøtte vha. programmet AppWriter.

Kommunen har  desuden en læseklasse, som er placeret på Birkhovedskolen, hvor ordblinde elever kan få et intensivt 6-måneders læsekursus. Der er et fortsat fokus på at skabe gode deltagelsesmuligheder for ordblinde elever på Nyborgs skoler, så de trives, lærer og får adgang til uddannelse på lige fod med andre elever.

Sidst opdateret 31. oktober 2019