Fyraftensforedrag i vinter- og forårssæsonen – et nyt tiltag fra Nyborg Slot og Kulturarv

Nyborg Slot og Kulturarv tilbyder som noget nyt fyraftensforedrag i Tinghuset, Stendamsgade 9 i Nyborg. Fyraftensforedragene bliver afholdt den sidste onsdag i hver måned af museets faglige personale med fokus på de aktuelle temaer, som de arbejder med.

Emnerne spænder fra hajer og jul i middelalder og renæssance til møller, talende bordløbere, lejesoldater og voldssager i 1600-tallet. Der er med andre ord lidt for en hver smag. Hvert foredrag varer ca. en time, og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Der er fri entré og ingen tilmelding. Man skal bare møde op.

Vi byder indenfor, mens vinteren slår til

Første fyraftensforedrag vil omhandle hajer og blive afholdt af natur- og kulturvejleder Tue Skovgård Larsen den 30. oktober 2019. Foredraget vil bl.a. fokusere på menneskers opfattelse af dyret, som i virkeligheden er en enormt fascinerende skabning. Og vigtigst af alt; en skabning som slet ikke er så farlig for os mennesker, som vi går og tror.

Det næste foredrag i rækken vil omhandle jul i middelalderen og renæssancen og vil blive fortalt af historiker Birgit Toft og praktikant Kamilla Due Abrahamsen den 27. november 2019, som begge har arbejdet intensivt med julen siden august. Foredraget vil tage afsæt i Borgmestergårdens nye særudstilling ”Renæssancens Jul”, som har udstillingsåbning den 29. november. Der vil blive introduceret til den danske jul, herunder hvordan den startede og udviklede sig i renæssancen, som er en periode, hvor overtroen var en del af hverdagen. I december var overtroen særlig stærk og juleaften blev brugt til at tage varsler på fremtiden. Men hvilken overtro var tilknyttet julen, hvordan tog man varsler, og hvem gjorde det?

Når foråret nærmer sig

Foredraget om Dyrehave Mølles historie og kulturarv fortælles af Mette Ladegaard Thøgersen den 29. januar 2020 og vil omhandle hele perioden fra Dyrehave Mølles opførelse i 1858 og frem til Realdania By og Bygs køb af møllen i 2018. Dyrehave Mølle, der oprindeligt hed Larsens Mølle, blev opført i den tidligere kongelige dyrehave syd for Nyborg og er med sine syv lofter en af Danmarks allerhøjeste hollandske vindmøller. Realdania By og Byg er pt. i gang med at restaurere møllen. Når møllen er færdigrestaureret udgiver Realdania By og Byg en bog, som Mette Ladegaard Thøgersen er i gang med at skrive.

Den 26. februar 2020 vil museumsinspektør Sara Agnete Hanghøj fortælle om den talende bordløber, hvor hun vil fokusere på dens materialitet og inddrage genstandsanalyse. Den ses stadig på spiseborde i ældre generationers hjem, eller findes på hylderne i genbrugsforretninger, men før du vender dig gabende bort ved tanken om en hjemmevævet bordløber, så giv dig lige tid til at lytte til dette foredrag, hvor jeg vil vise, hvordan en håndvævet bordløber kan svare på mange spørgsmål om livsform og idealer, ordensprincipper og køn, om tilblivelse og anvendelse og om hvad hverdagens ting gør ved os. Som forsker i materiel kultur tager man oftest udgangspunkt i selve genstanden og lader sig inspirere af forskningsmetoder fra både arkæologi og etnologi. Har du en hjemmevævet bordløber i dine gemmer, så tag den med.

Museumsinspektør Nicolai Knudsen vil den 25. marts 2020 fortælle om lejesoldater i Danmark med et fokus på lejesoldaterne, som i middelalderen og renæssancen nærmest var fast inventar i den danske hær, da de danske regenter og hærførere ville have svært ved at forestille sig en solid og stærk dansk hær uden lejesoldaterne. Derudover vil der også blive fortalt om Kong Frederik 2.’s store militærreform, brugen af lejesoldater under Kong Hans, Christian 3., Frederik 2. og Christian 4. og de polske tropper under svenskekrigene.

Det sidste fyraftensforedrag vil omhandle vold i 1600-tallet – historier om voldssager fra Aasum herreds tingbøger 1640-1648 og blive afholdt 29. april 2020. Museumsinspektør Jonas Kragegaard vil se nærmere på hvordan den almene danske 1600-talsbefolknings forstod og brugte fysisk vold imod hinanden, samt hvordan de efterfølgende forsøgte at forme bestemte narrativer i de retssager, der fulgte. Sammen gennemgås en række af drabelige, interessante og til tider morsomme voldssager fra Aasum herred.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at høre nærmere om de mange forskellige spændende emner, der er på programmet.

Oversigtsprogram for fyraftensforedrag

30. oktober kl. 17 - Hajer - de mest fantastiske dyr

Hajer er en enormt fascinerende skabning. Og vigtigst af alt; en skabning som slet ikke er så farlig for os mennesker, som vi går og tror. Ved natur- og kulturvejleder Tue Skovgård Larsen.

27. november kl. 17 - Jul i middelalder og renæssance

Med afsæt i Borgmestergårdens nye særudstilling ”Renæssancens Jul”, som har udstillingsåbning den 29. november sættes der fokus på, hvordan man fejrede jul i middelalderen og renæssancen. Ved historiker Birgit Toft og praktikant Kamilla Due Abrahamsen.

29. januar kl. 17 - Dyrehave Mølle - Historien og kulturarven

I det nye år vil Leder af Nyborg Slot, Mette Ladegaard Thøgersen, afholde et foredrag om Dyrehave Mølles historie og kulturarv den 29. januar 2020, hvor fokus vil være på hele perioden fra Dyrehave Mølles opførelse i 1858 og frem til Realdania By og Bygs køb af møllen i 2018.

26. februar kl. 17 - Den talende bordløber - om materialitet og genstandsanalyse

Museumsinspektør Sara Agnete Hanghøj øser ud af sin viden fra bl.a. sin ph.d.-afhandling "Den konstituerende sofapude".

25. marts kl. 17 - Lejesoldater i Danmark

Museumsinspektør Nicolai Knudsen sætter fokus på lejesoldaterne, som i middelalderen og renæssancen nærmest var fast inventar i den danske hær. De danske regenter og hærførere ville have svært ved at stille med en solid og stærk dansk hær uden lejesoldaterne.

29. april kl. 17 - Vold i 1600-tallet

Det sidste fyraftensforedrag vil omhandle vold i 1600-tallet - nærmere bestem historier om voldssager fra Aasum herreds tingbøger 1640-1648. Museumsinspektør Jonas Kragegaard vil se nærmere på, hvordan den almene danske 1600-talsbefolknings forstod og brugte fysisk vold imod hinanden, samt hvordan de efterfølgende forsøgte at forme bestemte narrativer i de retssager, der fulgte.

Sidst opdateret 24. oktober 2019