Hvad betyder natur og friluftsliv for dig?

Strategien for kommunens udvikling er i høring: Hvad betyder natur og friluftsliv for dig?

Planstrategi 2019 er nu i høring i perioden 1. oktober til 26. november 2019. I høringsperioden har du mulighed for at sende dine bemærkninger til planen. Der vil også være mulighed for at deltage i dialogen til et af de tre åbent hus arrangementer på biblioteket i henholdsvis Nyborg, Ullerslev eller Ørbæk.

Friluftslivet bidrager positivt til folkesundheden og giver øget livskvalitet. Der skal være plads til både ro og fordybelse og til oplevelser med puls og adrenalin.

Nyborg Kommune er kendetegnet ved sin store kulturarv, skove, slotte og herregårdslandskaber, de mange godser og en naturskøn beliggenhed. Kommunen har derudover en lang kyststrækning, men også fine naturområder. Kommunens naturpolitik har tre fokusområder; formidling, friluftsliv og biodiversitet. Inden for hvert fokusområde opstilles der en række mål som danner grundlag for prioritering af fremtidige naturprojekter i kommunen.

I planstrategien er målsætningerne for natur og friluftsliv derfor at:

  • Der skal skabes nye, større og mere sammenhængende naturområder, og naturtilstanden samt forholdene for dyre- og plantearter skal forbedres.
  • Projekter skal realiseres ved hjælp af frivillighed og inddragelse, oplysning og god dialog ligesom der skal sikres et øget samarbejde med landbrug og erhverv, museet og lodsejere, i arbejdet med naturen.
  • Der skal skabes flere bynære rekreative arealer, som kan bruges af flere aldersgrupper, og som samtidig plejes så de kan udgøre levesteder og spredningskorridorer for forskellige dyre- og plantearter.
  • Borgernes muligheder for naturoplevelser og friluftsliv skal øges ved at fremme oplevelsesmulighederne, oplysning om og adgang til relevante områder.

Du kan læse mere om natur og friluftsliv i strategien, og om dine muligheder for at deltage i dialogen på linket nedenfor.

Planstrategi 2019

 

Sidst opdateret 20. oktober 2019