Hvad er Ørbæk for dig?

Strategien for kommunens udvikling er i høring: Hvad er Ørbæk for dig?

Planstrategi 2019 er nu i høring i perioden 1. oktober til 26. november 2019. I høringsperioden har du mulighed for at sende dine bemærkninger til planen. Der vil også være mulighed for at deltage i dialogen til åbent hus arrangementer på henholdsvis Ullerslev eller Ørbæk bibliotek.

Ørbæk spiller en afgørende rolle som bindeled mellem Nyborg by og kommunens landsbyer og landområder. Den generelle tendens med fraflytning har ikke ramt kommunens lokalcentre Ørbæk og Ullerslev, der har været i stand til at opretholde indbyggertallet over den seneste tiårige periode.

I Ørbæk har Nyborg Kommune sammen med lokalrådet udarbejdet en helhedsplan for byens udvikling, som er vedtaget i 2017. Helhedsplanen peger på 8 konkrete projekter der skal være med til at løfte bl.a. Hovedgaden, området omkring Ørbæk midtpunkt, Ørbæk å og et fredet hus kaldet Almas hus. Det arbejdes i disse år på at få udført de projekter og realisering af helhedsplanen sker i tæt samarbejde mellem Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Ørbæk lokalråd. 

I planstrategien er målsætningerne for Ørbæk derfor at:

  • Ørbæk fortsat skal være en attraktiv bosætningsby med et bredt udbud af boliger.
  • Udvikling skal ske i tæt dialog med lokalrådet, og det lokale engagement i Ørbæk skal styrkes. 
  • Der fortsat skal arbejdes for at udvikle Ørbæk, således at det er attraktivt at bo der både som barn, ung, voksen og ældre.

Du kan læse mere om Ørbæk i strategien, og om dine muligheder for at deltage i dialogen på linket nedenfor.

Planstrategi 2019

 

Sidst opdateret 27. oktober 2019