Hvad er bæredygtighed for dig?

Strategien for kommunens udvikling er i høring: Hvad er bæredygtighed for dig?

Planstrategi 2019 er nu i høring i perioden 1. oktober til 26. november 2019. I høringsperioden har du mulighed for at sende dine bemærkninger til planen. Der vil også være mulighed for at deltage i dialogen til et af de tre åbent hus arrangementer på biblioteket i henholdsvis Nyborg, Ullerslev eller Ørbæk.

I Nyborg Kommune arbejder vi på mange fronter for at bidrage til en ansvarlig og bæredygtig omstilling af samfundet, og på at give borgerne muligheden for at træffe grønne valg og leve et sundt og bæredygtigt liv. Planstrategi 2019 indgår som en del af dette arbejde ved at opstille rammer for den fysiske planlægning, der understøtter en bæredygtig udvikling i kommunen, og ved at understrege vigtigheden af partnerskaber og inddragelse for at opnå en bæredygtig udvikling. 

I planstrategien er målsætningerne for Nyborg at:

  • Den fysiske planlægning skal understøtte en miljømæssig-, økonomisk- og social bæredygtig udvikling.
  • Den bæredygtige udvikling skal realiseres gennem partnerskaber og samarbejde med borgere, erhvervslivet, foreninger, lokalsamfund og andre aktører.

Du kan læse mere om verdensmål i strategien, og om dine muligheder for at deltage i dialogen på linket nedenfor.

Planstrategi 2019

 

Sidst opdateret 07. oktober 2019