Hvad er landsbyer og landdistrikterne for dig?

Strategien for kommunens udvikling er i høring: Hvad er landsbyer og landdistrikterne for dig?

Planstrategi 2019 er nu i høring i perioden 1. oktober til 26. november 2019. I høringsperioden har du mulighed for at sende dine bemærkninger til planen. Der vil også være mulighed for at deltage i dialogen til et af de tre åbent hus arrangementer på biblioteket i henholdsvis Nyborg, Ullerslev eller Ørbæk.

I kommuneplanen er der udpeget 10 landsbyer hvor der er planlagt egentlig vækst i byzone. Dette gælder for: Aunslev, Refsvindinge, Herrested, Frørup, Vindinge, Skellerup, Tårup, Svindinge, Ellested og Langtved. De udlagte arealer skal fastholdes. Også kommunens mindre landsbyer skal være attraktive bosætningssteder og det er vigtigt at børnefamilierne tilgodeses med hensyn til fx pasning, kollektiv trafik, sikre skoleveje og fritidsmuligheder. Derfor er det fortsat et fokus i den kommunale planlægning.

I planstrategien er målsætningerne for landsbyer og landdistrikter derfor at:

  • Landsbyerne skal fortsat være en attraktiv bosætningsmulighed der kan tilbyde alternativer til bylivet i kommunens hovedby og centerbyer.
  • Udvikling af landsbyerne skal fortsat ske i stærk dialog mellem landsbyrådene og Nyborg Kommune.
  • Tomme tiloversblivende landbrugsbygninger skal aktiveres ved at tillade indretning til andet erhverv.

Du kan læse mere om landsbyer og landdistrikter i strategien, og om dine muligheder for at deltage i dialogen på linket nedenfor.

Planstrategi 2019

 

Sidst opdateret 23. oktober 2019