115 nye stationsnære boliger i Nyborg

Helhedsplanen for området ved Nyborg station og Svanedammen er under udvikling. Nyborg Kommune og DSB er nu enige om et hovedgreb for fremtidens indretning af området, og et byggefelt ved Banegårdsalléen er solgt til en investor, der vil bygge 115 nye stationsnære boliger.

Planens hovedgreb og ønsket om at bygge 115 boliger langs Banegårdsalléen behandles i Teknik- og Miljøudvalget mandag 23. september 2019. 

Området foran Nyborg Station med Svanedamsparken og Cirkuspladsen er i dag udfordret af manglende sammenhæng til den øvrige by, dårlige og utrygge forbindelser for pendlere og skolebørn, der færdes til fods eller på cykel, og mangel på attraktive uderum, trods store grønne arealer. Med strategiplanen 'En samlet by' blev der sat en overordnet ramme for udviklingen af området, der adresserer alle disse udfordringer. 

En samlet by

Som opfølgning er arbejdet med 'Helhedsplan for Svanedamsområdet' sat i gang, og der er nu lavet et samlet hovedgreb for hele området, der både binder stationen og området sammen med bykernen, skaber grønne områder og byrum med kvalitet og skaber trygge forbindelser til områdets skoler og stationen. Samtidig fremtidssikres Nyborg Station som pendlerstation på Østfyn med nye parkeringsarealer indpasset i områdets grønne udtryk. 

Hovedgrebet er udarbejdet af rådgiverne Gehl architects og Raw Mobility på opdrag fra Nyborg Kommune og DSB. 

Hovedgrebet samler det planlagte byggeri i området langs den østlige side af Banegårdsalléen. Det nye byggeri er en forlængelse af bebyggelsen ved den gamle stationsbygning, og skal tage afsæt i Nyborgs skala og arkitektur. Ved at samle bebyggelsen gives der plads til et nyt grønt strøg fra Nyborg Station til Lille Svanedam og voldgraven.

Nyborg Kommune har modtaget ansøgning om udarbejdelse af plangrundlag for realisering af helhedsplanens bebyggelse – i alt ca. 115 boliger – fra Boda Ejendomme. Omdannelsen af området vil derfor kunne sættes i gang allerede fra 2020, hvis den endelige helhedsplan vedtages.

Helhedsplanen forventes færdigudviklet inden udgangen af 2019.

Se planens hovedgreb her

For yderligere oplysninger, kontakt

Mikkel Ibsen, planlægger Nyborg Kommune, tlf. 6333 6822.

Dennis Hansen, planlægger Nyborg Kommune, tlf. 6333 7926.

Sidst opdateret 20. september 2019