Høring vedr. forslag til ny handicappolitik

Der har i foråret 2019 været en involverende proces, hvor der er udarbejdet udkast til en ny handicappolitik.

Social- og Familieudvalget har på deres møde 2. september besluttet at sende politikken i høring. 

Derfor har vi stor interesse i at få din/jeres mening om udvalgets udkast til politikken. 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om Handicappolitikken torsdag 19. september 2019 kl. 17-19 på Nyborg Rådhus, lokale 2. Tilmelding på e-mail: luls@nyborg.dk eller tlf. 6333 6892 senest 16. september 2019.

Se udkast til Handicappolitik 2020-2024 her

Høringssvar sendes til Luise Lykke Sognstrup på e-mail: luls@nyborg.dk.

Fristen for at indsende høringssvar er 4. oktober 2019 kl. 9. 

Høringssvarene til handicappolitikken vil blive behandlet i Social- og Familieudvalget på deres møde 11. november 2019.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til afgivelse af høringssvar kan de rettes til Luise Lykke Sognstrup, e-mail: luls@nyborg.dk eller Peder Bonde,  e-mail: phb@nyborg.dk.  

 

Sidst opdateret 04. september 2019