Hvor skal Kong Christian 9. stå?

Torvet omlægges i 2019-20 og borgerne inviteres til at komme med forslag til en ny placering af statuen af Christian 9, der nu står på Torvet.

Der ønskes at finde en smuk og markant placering i Nyborg, hvor statuen bedre kan komme til sin ret end nu, hvor den står på Torvet, som er skabt som ridderturneringsplads i 1500 tallet.

Statuen er i sin tid finansieret af Nyborg Turistforening gennem en indsamling og rejstes den 28. august 1908 på Torvet ved den nu nedrevne Kommandantgård ved Møllegraven. Efter en midlertidig placering på hjørnet af Stendamsgade og voldgraven, placeredes statuen foran Rådhuset, hvor den står nu. Statuen og er skabt af billedhugger H.P. Pedersen-Dan, der har udført flere kendte skulpturer, heriblandt Holger Danske, der står i bronze i Skjern og i beton i Kronborgs kasematter.

Christian 9. var konge af Danmark 1863-1906. Hans regeringstid blev præget af nederlaget i den Anden Slesvigske Krig i 1864 og af Forfatningskampen, hvor kongen i en lang periode stod fast på monarkens ret til selv at vælge sine ministre uden hensyn til Folketingets flertal. Christian 9. blev på trods af den langvarige politiske uro efterhånden en populær regent på grund af sin lange regeringstid og sit fordringsløse og imødekommende væsen. Christian 9. og Dronning Louises seks børn giftede sig ind i flere af Europas fyrstehuse og skaffede Christian 9. tilnavnet Europas svigerfar. 

Christian 9. kaldes også jernbanekongen, da han regerede i en periode, hvor en stor del jernbanerne i Danmark blev anlagt bl.a. forbindelsen Middelfart – Nyborg, som stadig er i brug i dag og har haft afgørende betydning for Nyborgs udvikling og identitet.

Forslag til en ny placering inkl. begrundelse sendes til Teknik- og Miljøafdelingen på e-mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk senest fredag 27. september 2019.

Sidst opdateret 06. september 2019