Opdatering 26. september: Ophævelse af kogeanbefaling fra Langå Vandværk

Vandet fra Langå Vandværk kan atter bruges uden forudgående kogning.

Resultater af de seneste vandprøver, udtaget 23. og 24. september 2019 foreligger nu. Prøverne er udtaget ved afgang fra vandværket, på ledningsnettet og fra forbrugernes vandhaner. Analyseresultaterne er tilfredsstillende.

Langå Vandværk og Nyborg Kommune har derfor i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet at ophæve kogeanbefalingen. Vandet kan atter anvendes uden forudgående kogning.

Vi beklager de gener, forureningen har forvoldt. 

Opdatering 25. september

Der er stadig kogeanbefaling til forbrugere af Langå Vandværk, mens der ventes på svar på nye analyser. 

Resultater af prøverne, der blev udtaget i begyndelsen af denne uge, foreligger desværre først torsdag morgen 26. september 2019, hvor vi håber at kunne ophæve kogeanbefalingen. Når kogeanbefalingen ophæves, vil dette blive meddelt her på hjemmesiden og ved husstandsomdelte meddelelser.

Vandværket foretager fortsat udskylning på ledningsnettet og anbefaler forsat daglig gen-nemskylning af den enkelte husstands eget ledningsnet og installationer (herunder varmtvandsinstallationer).

Forbrugerne vil blive orienteret om nyt i situationen her på hjemmesiden torsdag 26. september 2019.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Langå Vandværk
v/formand Leif Andersen
Byvejen 4A
Tlf. 2022 5291

Opdatering 23. september

Der er stadig kogeanbefaling til forbrugere af Langå Vandværk.

Resultater af de seneste vandprøver, udtaget 19. september 2019 afgang vandværk og på ledningsnettet, foreligger nu. Prøverne afgang vandværk overholder kravværdierne, men prøverne på ledningsnettet indeholder stadig rester af forurening med jord- og spildevandsbakterier. Det anbefales derfor fortsat, at vandet koges, inden det anvendes til drikke- og husholdningsbrug.

Der udtages nye prøver i dag (23.09.2019). Resultaterne foreligger onsdag 25. september 2019, hvor vi håber at kunne ophæve kogeanbefalingen.

Vandværket foretager udskylning på ledningsnettet og anbefaler forsat daglig gennemskylning af den enkelte husstands eget ledningsnet og installationer (herunder varmtvandsinstallationer).

Forbrugerne vil blive orienteret om nyt i situationen på hjemmesiden onsdag 25. september 2019. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Langå Vandværk
v/formand Leif Andersen
Byvejen 4A
Tlf. 2022 5291 

Opdatering 18. september 2019 

Der er fortsat kogeanbefaling fra Langå Vandværk.

Kogeanbefalingen kan sandsynligvis ophæves mandag 23. september 2019.

Årsagen til forureningen var en utæt boring. Boringen er taget ud af drikkevandsproduktion. Vandet til forbrugerne leveres nu udelukkende af vandværkets anden boring. 

Der bliver udtaget nye vandprøver torsdag 19. september 2019 for at se, om forureningen er skyllet ud af drikkevandssystemet. Resultatet af prøverne vil foreligge mandag 23. september 2019.

Vi anbefaler forsat daglig gennemskylning af den enkelte husstands eget ledningsnet og installationer (herunder varmtvandsinstallationer).

Forbrugerne vil blive orienteret om nyt i situationen her på hjemmesiden mandag 23. september 2019. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Langå Vandværk
v/formand Leif Andersen
Byvejen 4A
Tlf. 2022 5291

Opdatering 16. september 2019

Der er konstateret en forurening med E. coli og coliforme bakterier på Langå Vandværk. 

Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed har Nyborg Kommune bedt vandværket anbefale forbrugerne at koge vandet, inden det benyttes til drikke- og husholdningsbrug.

Vandværket er i gang med at undersøge årsagen til forureningen.

Nyt om situationen kan følges på kommunens hjemmeside.

Vi beder forbrugerne gennemskylle egne vandinstallationer dagligt for at hjælpe med at få skyllet forureningen ud.

Se kort over hvilket område Langå Vandværk dækker her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Langå Vandværk
v/formand Leif Andersen
Byvejen 4A
Tlf. 2022 5291

Kogning

For at mikroorganismer dræbes ved kogning, skal vandet op på 100 grader C i 1 min. Koges vandet i elkedel skal vandet have 2 opkog med 2-5 min mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner skal opnå mindst 80 grader C.

Retningslinjer for brug af vandet

Se nærmere retningslinjer for brug af vandet på nedenstående link, der er uddrag af Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre.

Anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand

 

 

 

 

Sidst opdateret 26. september 2019