Udsatterådet søger nye medlemmer

Nyborg Kommune skal udpege nye medlemmer til Udsatterådet.

Udsatterådet rådgiver Social- og Familieudvalget omkring udsatteområdet og er et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen.

Udsatterådet består af 12 medlemmer, heraf skal de fire vælges blandt brugerrepræsentanter fra udsatteområdet og fire fra sociale organisationer. Der skal også vælges to suppleanter for brugerrepræsentanterne og to suppleanter for sociale organisationer.

Interesseorganisationer, lokale sociale organisationer og enkeltpersoner kan indstille medlemmer. 

For at komme i betragtning skal du bo i Nyborg Kommune eller have anden lokal forankring i kommunen. Du skal også have kendskab til rådets målgruppe, som er personer i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Forslag til nye medlemmer sendes med post til Nyborg Kommune, att.: Udsatterådet, Torvet 1, 5800 Nyborg eller som sikker e-mail via din digitale postkasse på borger.dk.

Forslagene skal være os i hændes senest 4. oktober 2019.

For yderligere oplysninger, kontakt

Benny Pieszak, formand for Udsatterådet, tlf. 6140 9471, mail: pieszak@os.dk

Luise Lykke Sognstrup, sekretær for udsatterådet, tlf. 6333 6892, mail: luls@nyborg.dk

Sidst opdateret 10. september 2019