Genåbning af kommunale dagtilbud

Regeringen har meddelt, at der efter påske – fra 15. april 2020 – vil ske en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af dagtilbud. Børn, der bor i en husstand med en person, der er coronasmittet, IKKE skal komme i dagtilbud. Er du forældre til et barn i et dagtilbud, der ikke møder op, skal du melde fravær som normalt.

Dette såfremt alle retningslinjer efterleves henover påsken.

Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet særlige retningslinjer for genåbning af en forsigtig, gradvis og kontrolleret åbning af alle dagtilbud.

I Nyborg Kommune har Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendt, at der fortsat er nødpasning – nu i alle dagplejehjem og i alle daginstitutioner 14. og 15. april efter gældende procedure. Nødpasning sker efter kontakt til og aftale med enten dagplejepædagogen eller lederen i barnets dagtilbud.

Genåbning af alle dagplejehjem og alle daginstitutioner sker fra 16. april 2020.

For at leve op til nye og omfattende krav i Sundhedsstyrelsens retningslinjer er der behov for at alle forældre, hurtigst muligt via MitNyborgKommune, oplyser om et eventuelt behov  for at anvende tilbuddet med konkret og præcis angivelse af afleverings- og afhentningstidspunkter for 16. og 17. april og for den kommende uge 17.

Ligeledes skal fridage oplyses samme sted.

Dette for at dagtilbuddene kan sikre en tryg, sikker og sundhedsforsvarlig hverdag i dagpleje og daginstitution med små opdelte grupper, den fornødne bemanding og dermed begrænsede smitteveje.

Alle dagtilbud vil følge retningslinjerne om, at syge børn ikke modtages og straks skal hentes, hvis de bliver syge. De kan først modtages i dagtilbuddet igen efter 48 timers smittefrihed.

For at mindske smitteveje og kontakter vil der ligeledes være nye retningslinjer for adgang til dagtilbuddet og procedure for, hvor og hvordan børn modtages og hentes. Dette udsendes sammen med øvrige praktiske oplysninger fra de enkelte dagtilbud mandag 13. april.

Hvis barnet har nyt indmeldelsesforhold pr. 1.4. eller 16.4. skal start aftales konkret med dagplejepædagogen/ledelsen i dette tilbud.

Høj grad af hygiejne er en betingelse for genåbning. Det gælder alle børn, forældre og personale. Retningslinjer herfor kommer sammen med orienteringen fra dagtilbuddet.

Sammen med jeres barn, kan det at øve håndvask være del af den forberedelse I som forældre understøtter. Se videoen selv eller sammen med dit barn og øv den gode grundige håndvask.

Video om håndvask

Sidst opdateret 09. april 2020