Gradvis genåbning af aktiviteter på sundheds- og ældreområdet

En række tilbud og aktiviteter på sundheds- og ældreområdet genåbner. Det sker på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige plan for gradvis genåbning af sundhedsvæsnet.

I Nyborg Kommune genåbner aktiviteterne på følgende måde:

Hjemmepleje: Hjemmeplejen fungerer normalt senest 1. maj. De borgere som fortsat ikke ønsker besøg/ kun modtage begrænset besøg har stadig mulighed for dette. Alle borgere er blevet kontaktet af hjemmeplejen og skal ikke foretage sig yderligere.

Plejecentre: Der åbnes op for besøg af pårørende på plejecentrenes udearealer eller terrasser efter aftale med plejecentrenes personale.

Se yderligere information om besøg her

Der åbnes desuden op for indflytning af nye beboere under skærpede retningslinjer i forhold til flytning og istandsættelse af lejligheder.

Jernbanebo: Korttidsplader tages igen i brug til borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset. Der åbnes op for mulighed besøg fra pårørende på jernbanebos udendørs arealer efter gældende retningslinjer.

Tårnparken: Turnuspladserne til borgere med demens genåbnes efterhånden, som pladserne bliver ledige. 

Aktivcentre: Aktivcentrene forbliver lukkede, så længe forsamlingsforbudet på 10 personer fastholdes. Der bliver dog gennemført aktiviteter med 3-4 borgere i ”Tolveren” i Ørbæk. Borgerne vil få direkte besked fra Aktivcentrets personale.

Aktivcentrene kan dog stadig kontaktes telefonisk på hverdage mellem 10 og 12.

Klubtilbud for borgere med demens: Demensklubberne åbner igen for mindre hold, som kommer til at køre på skift, så der ikke kommer for mange på en gang. Brugere/pårørende vil få direkte besked om genåbning fra Klubbens personale.

Caféer: Det er fortsat muligt at hente mad som ”take away” i caféerne.

Forebyggende hjemmebesøg: Der genåbnes i begrænset omfang for fysisk besøg. Det aftales med borgeren, om besøget kan gennemføres som et telefonbesøg eller som et fysisk besøg.

Genoptræning: Genoptræning øger aktiviteter med mulighed for både hjemmetræning samt træning ved fysisk fremmøde. Det vurderes, hvordan genoptræningen tilrettelægges ud fra en individuel samtale og udredning. Alle borgere vil få direkte besked fra træningsafdelingen.

Træning ved fysisk fremmøde vil så vidt muligt blive gennemført udendørs med max 8 deltagere. De indendørs træningsfaciliteter målrettes genoptræning inden for især neurologi, hjerte/kar og ortopædi.

Generelle Sundhedstilbud: Følgende sundhedstilbud opstartes igen:

 • Sund i naturen starter med max 10 deltagere inkl. instruktør.
 • Liva opstartssamtaler og andre kost- og sundhedssamtaler foretages telefonisk eller på video.
 • Workshop om søvn afholdes som webinar.
 • Rygestopkurser starter både som undervisning i Arkaden, via telefon og i naturen

De nye tiltag er taget ud fra nedenstående forholdsregler:

 • At der fortsat er fokus på reduktion af smitterisiko og hvor sundhedsmyndighedernes retningslinjer målrettet pleje af borgere med og uden påvist Covid-19, skal følges.
 • At der foretages en konkret faglig vurdering af behovet for indsats
 • At telefon- og videokonsultationer fortsat skal være den primære konsultationsform.
 • At hensyntagen til varetagelse af kommunens kritiske funktioner, prioritering af folkesundheden og minimering af risiko for smitteoverførsel.
 • At sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal også prioriteres.
 • At der foretages en konkret faglig vurdering af om borgeren skal modtage en indsats, der ikke kan udsættes uden at det indvirker på sygeligheden eller funktionsevnen.
 • Der bør være telefonisk kontakt med borgere inden fysisk fremmøde med henblik på at sikre, at borgere med symptomer påCovid-19 ikke møder op.
 • At borgere, der har behov for kørsel, skal udføre hånddesinfektion umiddelbart inde køreturen og borgeren skal placeres på højre bagsæde skråt bag chaufføren. Efter hver kørsel skal kontaktpunkter, hvor borgerne har siddet (fx dørhåndtag og sædet foran) aftørres med sprit.
 • At kritiske funktioner udføres for at styrke, opretholde eller hindre forværring af den enkelte borgers sundhed, funktionsniveau og livskvalitet samt arbejdsevne fx genoptræning.
 • At gruppeforløb så vidt muligt konverteres til individuelle forløb.
 • At gruppeforløb gennemføres med maksimalt 10 personer inkl. medarbejder(e) og minimum 2 meter mellem deltagerne.
 • At såfremt, der anvendes lokaler på plejecentre sikres, at der ikke er kontakt til beboerne, som er underlagt besøgsforbud.

Sidst opdateret 28. april 2020