Udendørs besøg på plejecentre, aflastningspladser og sociale botilbud er nu muligt

Der åbnes nu op for, at pårørende igen kan besøge deres kære på plejecentre og sociale bosteder på de udendørs arealer eller terrasser.

Styrelsen fra Patientsikkerhed udstedte 6. april 2020 et påbud med et forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser og sociale bosteder.

Pårørende har respekteret dette forsøgsforbud og vi er heldigvis - ind til videre - lykkedes med at undgå coronasmitte blandt vores beboere og medarbejdere. Beboere og pårørende har givet stor anerkendelse til medarbejderne for deres omsorg og indsats for at skabe en god hverdag.

Beboerne og pårørende har helt forståeligt savnet kontakten til hinanden. Men medarbejderne har været gode til at finde andre måder at skabe kontakt på fx gennem Facetime. Der har også fundet nye måder at være sammen på fx er der afholdt virtuelt banko. 

Mulighed for besøg udendørs

Der skal fortsat være et stort fokus på at hindre smittespredning, så besøgene skal foregå sundhedsfagligt forsvarligt og ved at en række forholdsregler efterleves. 

Proceduren for at komme på besøg er som følgende:

 1. Pårørende kontakter telefonisk og i god tid inden besøget, institutionen med henblik på at aftale besøgets tidspunkt.
 2. Pårørende samtykker mundtligt at efterleve retningslinjerne
 3. Personalet skal have den nødvendige tid til at forberede det praktiske i besøget.
 4. Besøget er tidsbegrænset og aflægges højst af de samme to pårørende og så vidt muligt ikke samtidigt.
 5. Pårørende skal være raske og uden symptomer på Covid-19.
 6. Besøget foregår udendørs på boligens terrasse eller i institutionens have.
 7. Der er ingen adgang for pårørende på institutionen eller i boligen.
 8. Afstand mellem beboer og pårørende er mindst to meter.
 9. Der må ingen fysisk kontakt være mellem beboere og pårørende.
 10. Mad og drikke må ikke deles.
 11. Der foretages aftørring med sprit af hænder og overflader før og efter besøg.


Mulighed for besøg indendørs på botilbud

På botilbuddene Søjlen, Øksendrup, Skrænten og Jagtenborg kan der efter en konkret beslutning gives adgang til besøg indendørs i borgerens bolig. På disse tilbud er der direkte indgang til borgerens egen bolig fra udearealer. Besøgende må ikke komme på indendørs fællesarealer. 

Kun1-2 faste besøgspersoner, der udpeges af botilbuddets ledelse efter anmodning fra borger eller nære pårørende, kan besøge borgeren. 

Ovenstående procedure for besøg skal også følges ved indendørs besøg.  

Kontaktoplysninger

Plejecentre og aflastningspladser:

Plejecenter Svanedammen
Tlf. 6333 7038

Plejecenter Egevang
Tlf. 6333 7324

Plejecenter Rosengården
Tlf. 6333 7033

Demenscenter Tårnparken
Tlf. 6333 7010

Rehabiliteringscenter Jernbanebo
Tlf. 6333 7040

Vindinge Landsbycenter
Tlf. 6333 7441

Sociale bosteder:

Fjordhuset
Tlf. 6333 6954

Søjlen
Tlf. 6333 7682

Øksendrup
Tlf. 6333 6972 

Carlsminde Kollegiet
Tlf. 2462 9274

Jagtenborg
Tlf. 2487 8120

Højbo
Tlf. 2487 8120

Hjørnehuset
Tlf. 2487 8120

Skrænten
Tlf. 2487 8120

Sidst opdateret 24. april 2020