Opstart af udendørs idræt uden kropskontakt

Der er kommet udmelding om, at udendørsidræt uden kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger.

Sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort de generelle krav og anbefalinger på coronasmitte.dk.

coronasmitte.dk

Der er stor forskel fra idræt til idræt og fra forening til forening på, hvordan fx medlemssammensætningen og de fysiske forhold er. Derfor bør hver enkelt forening overveje, hvordan den eventuelt kan genoptage sine aktiviteter på forsvarlig vis.

Vi anbefaler, at I laver jeres egne forholdsregler til jeres medlemmer – se eksempel fra fra Dansk Tennis Forbund.

Retningslinjer fra Dansk Tennis Forbund

Det er ikke alle idrætsforeninger, der kan sætte gang i udendørsaktiviteter på nuværende tidspunkt jævnfør nedenstående anbefalinger om bl.a. 2 meters afstand til andre personer.

Nyborg Kommune forventer, at alle foreninger overholder de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne for at sikre, at kommende åbninger af idrætten sker sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det indebærer blandt andet:

  • At man ikke må samles flere end 10 personer
  • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
  • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
  • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
  • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og straks går hjem selv ved milde symptomer
  • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen
  • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit
  • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Vi gør opmærksom på, at alle indendørsfaciliteter – centre/haller, Nyborg Svømme- og Badeland, omklædningsrum, skydefaciliteter, keglecenter, klubhuse, gymnastiksale, alle kommunale lokaler m.fl., Storebæltsbadet og kultur-og aktivitetshuse fortsat skal være lukket og ikke må benyttes frem til 10. maj 2020.  Det præciseres endvidere, at der fra ovennævnte faciliteter ikke må fjernes indendørsrekvisitter til udendørs brug.

Alle foreninger opfordres til at hænge plakaten 'Sådan træner du udendørs' fra Sundhedsstyrelsen op på et synligt sted.

Plakaten kan downloades her

Sidst opdateret 22. april 2020