Slåning af rabatter ud for frøgræsmarker

Vej, Park og Natur starter rabatslåningen primo maj. Der bliver slået et skår i begge sider i vejen, oversigtsarealer m.m.

Langs frøgræsmarker slås rabatterne i fuld bredde efter anmodning fra landmændene.

Landmænd der ønsker, at få slået rabatten langs deres frøgræsmarker skal inden 31. maj 2020 indsende anmodning herom. Sammen med anmodningen skal der fremsendes et kort, der tydeligt angiver hvilke rabatstrækninger der ønskes slået.

Anmodning indeholdende navn og telefonnummer skal sendes til Nyborg Kommune, Vej, Park og Natur, Falstervej 15, 5800 Nyborg, eller på e-mail til vej-park-natur@nyborg.dk.

Såfremt anmodningen ikke er modtaget senest 31. maj 2019 kan der ikke påregnes slåning af rabatter inden blomstring.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til vejformand Claus Andersen på tlf. 3016 1414. 

 

Sidst opdateret 29. april 2020