Telefonrådgivning til børnefamilier under Coronavirus/COVID-19

Corona-smitten har sendt Danmark i en helt særlig situation, der kræver meget af os alle.

Det kan være krævende for børnefamilier at tackle hverdagen, mens skoler og dagtilbud er lukket ned. Derfor fortsætter vi selvfølgelig med at tilbyder rådgivning til jer gennem eget dagtilbud, skole, familiestue/-gruppe, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller Familiehuset.

Under Corona-krisen skal familier være sammen hele tiden, og mange har behov for at finde nye rytmer og rutiner for at få hjemmeundervisning, familietid og arbejdsliv til at gå op. Det kan give udfordringer og stiller selvsagt store krav til jer som familie.

Familier med brug for rådgivning og vejledning til at håndtere den nye hverdag kan udover at være i dialog med eget dagtilbud og skole kontakte følgende:

Sundhedsplejen. Tlf. 5159 9177 i tidsrummet kl. 10-12. 

Pædagogisk Psykolog Rådgivning. Tlf. 2168 0391, ledende psykolog Per Leo Nielsen.

Familiehuset. Tlf. 6333 8082, den åbne anonyme rådgivning.

Børn og Familie. Tlf. 6333 7194 i tidsrummet kl. 8-15, børn og ungevagten.

Familier, der allerede er i kontakt med en sundhedsplejerske, PPR-psykolog, familiebehandler eller socialrådgiver, anbefales at kontakte deres kontaktperson direkte. 

Derudover kan følgende ikke-kommunale rådgivningstilbud kontaktes:

Det Nationale Sorgcenter

Børns Vilkår 

Børnetelefonen 

 

Sidst opdateret 02. april 2020