Problemer med adgang til politiske dagsordener og referater

Vi oplever i øjeblikket, at der kan være udfordringer med at tilgå vores Polweb, der indeholder dagsordener og referater fra vores politiske udvalg.

Leverandøren er ved at opdatere krypteringen, der ligger bag PolWeb’s visning på nettet. Det medfører, at du pt. møder nedenstående skærmbilleder, når du vil se dagsordener og referater fra de politiske udvalg i kommunen.

Vi gør dog opmærksom på, at PolWeb allerede nu åbner på en sikker HTTPS-forbindelse, hvilket vil sige, at det er en sikker krypteret linje. Der er således ingen sikkerhedsrisiko ved at klikke ind på den eksisterende PolWeb-side.

Vi håber, at leverandøren får opdateringen fuldført snarest.

Evt. spørgsmål kan rettes til Tina Andersen, sekretariatschef, tlf. 6333 6803, e-mail: tjo@nyborg.dk. 

  

 

 

Sidst opdateret 25. august 2020