Restriktioner gældende fra 16. december kl. 16.00

Fra onsdag 16. december 2020 indføres yderligere restriktioner i Nyborg Kommune. Restriktionerne er de samme, der allerede er gældende for 69 andre kommuner i Danmark.

Smittesituationen i Danmark er bekymrende. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har derfor anbefalet at udbrede de allerede kendte restriktioner fra 69 af landets andre kommuner til også at omfatte Nyborg Kommune.

Nedenfor ses en oversigt over, hvilken betydning det har på de forskellige områder.

Alle restriktioner træder i kraft fra 16. december 2020 kl. 16.00
og er foreløbig gældende til og med 17. januar 2021.

Borgerservice

Borgerservice er lukket. Har du en akut henvendelse, kan du ringe til Borgerservice på tlf. 6333 8000.

Skole- og Kulturområdet

Grundskole, voksen- og ungdomsuddannelser

Alle elever i folkeskolerne samt kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes som udgangspunkt hjem til fjernundervisning. Sårbare børn og unge undtages.

Sport og fritid

Steder, hvor der udøves idræts-, forenings-, og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre m.v.

Kultur

Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet biblioteker, biografer, teatre, museer m.v.

Socialområdet

Café Danehof er lukket.

Der er fortsat besøgsrestriktioner på alle botilbud. Se hvilke her

Huset, Rusmiddelcenteret og Den Blå Cafe har åben som vanligt.

Sundheds- og Ældreområdet

  • Genoptræning efter sygehusophold eller vedligeholdende træning fortsætter uændret, dog kan ukomplicerede forløb efter terapeutfaglig vurdering gennemføres virtuelt og ved selvtræningsprogram. Holdtræning med max 10 deltagere afholdes om muligt udendørs.
  • Forebyggelsestilbud, herunder diætistvejledning, rygestopkurser, Sund i naturen afholdes ikke i perioden frem til 17. januar.
  • Aktivcentre og demensklub lukkes. Det kan aftales, at deri stedet aflægges besøg i hjemmet.
  • Caféer lukkes, men holdes åben for take-away.
  • Forebyggende hjemmebesøg. Borgere der har aftalt tid i perioden kontaktes telefonisk. Ved behov kan der, efter en konkret individuel vurdering, aftales besøg.
  • For hjemmepleje og sygepleje er der ingen ændringer
  • For plejecentre og aflastningspladser er der ingen ændringer

Jobcenter

Jobcenteret er til rådighed i den almindelig åbningstid for at sikre, at de kan hjælpe, servicere og sagsbehandle, som de plejer. Dog afholdes alle samtaler som udgangspunkt telefonisk.

Administrationen

Nyborg Kommunes administrationen arbejder som udgangspunkt hjemme, men kan kontaktes via mail eller telefonisk - dog ikke i de allerede planlagte lukkedage i forbindelse med jul og nytår fra og med 24. december 2020 til og med 3. januar 2021.

Nationale tiltag

Samtlige nationale tiltag er tidligere blevet forlænget indtil 28. februar 2021.

  

CORONA HOTLINE

Har du spørgsmål om Covid-19 eller behov for råd og vejledning, kan du kontakte kommunens corona-hotline på tlf. 6333 7030.

Hotline betjenes af sygeplejersker og har åben på alle hverdage kl. 9-15.

Vi henviser desuden til hjemmesiden: coronasmitte.dk, hvor myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 ligesom der kan findes svar på de hyppigst stillede spørgsmål.

www.coronasmitte.dk

Det er tillige muligt at kontakte myndighedernes fælles hotline på tlf. 7020 0233.

Vi anbefaler desuden, at du downloader app´en smittestop.dk for mulig smittesporing.

www.smittestop.dk

Sidst opdateret 16. december 2020