Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni på Nyborg Rådhus. Ceremonien afholdes 25. marts 2020. Tilmeldingsfrist senest 4. marts 2020.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i.

Formålet med ceremonien er at fejre og markere dit danske statsborgerskab. 

Under ceremonien skal du skrive under på en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati, samt give hånd til en repræsentant fra Byrådet.

Nyborg Kommune afholder den første grundlovsceremoni onsdag 25. marts 2020 kl. 14.00 i byrådssalen på Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg. 

Tilmelding

For at tilmelde dig grundlovsceremonien, skal du sende en sikker mail til rådhuset.

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”. 

Send en sikker mail her

Tilmeldingsfristen er onsdag 4. marts 2020. Det er alene personer, der er bosat i Nyborg Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien i kommunen.

Når du har tilmeldt dig ceremonien, vil du modtage en bekræftelse via Digital Post.

Til ceremonien skal du medbringe:

  1. Blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du får tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er meget vigtigt, at du IKKE inden ceremonien har udfyldt erklæringen.
  2. Desuden skal du medbringe en gyldig legitimation.

Gyldig legimitation er:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Efter grundlovsceremonien 

Efter grundlovsceremonien indsender Nyborg Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig.

Når du har modtaget statsborgerretsbeviset, kan du få udstedt et dansk pas ved hjælp fra borgerservice. 

Få flere oplysninger

Lov om indfødsrets meddelelse

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

For yderligere oplysninger, kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 6333 7015.

Sidst opdateret 03. februar 2020