Godkendelse af reguleringsprojekt vedrørende anlæg af minivådområde med filtermatrice på Kogsbøllevej 66E, 5871 Frørup

Ledstedlund Agro ApS meddeles godkendelse til at anlægge et minivådområde med filtermatrice på Kogsbøllevej 66E, Frørup.

Formålet med projektet er at etablere et minivådområde, der vil fjerne fosfor og kvælstof i drænvandet. Dette vil have en positiv effekt på de akvatiske miljøer.


Figur 1. Drænopland til minivådområdet og hoveddrænforløb:
Lyseblå kendte hoveddræn 
Rød – oplandets afgrænsning (ca. 80 ha.)
Tyrkis – filtermatrice 
Røde prikker – brønde 
Tyrkis prikker – forslag til nye brønde

Se selve godkendelsen af reguleringsprojektet her

Godkendelsesprocedure

Reguleringsforslaget er behandlet efter Vandløbslovens bestemmelser.

En klage over afgørelsen skal ske inden 4 uger fra offentliggørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest 28. februar 2020, for at komme i betragtning.

For yderligere klagevejledning, se selve godkendelsen i ovenstående link.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er man velkommen til at sende en e-mail til teknik-miljoeafdelingen eller kontakte Annika Lykke Dalskov Risum, tlf. 63337155 alternativt Søren Okkels Uhrskov, tlf. 63336878.

Sidst opdateret 31. januar 2020