Grundlovsceremoni

Nyborg Kommune afholder grundlovsceremoni på Nyborg Rådhus 20. august 2020.

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i.

Under ceremonien skal du skrive under på en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Nyborg Kommune afholder den første grundlovsceremoni torsdag 20. august 2020 kl. 15 i byrådssalen på Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg. 

Tilmelding


Tilmeldingsfristen er onsdag 29. juli 2020. Det er alene personer, der er bosat i Nyborg Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien i kommunen.

Til ceremonien skal du medbringe:

  1. Blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du får tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er meget vigtigt, at du IKKE inden ceremonien har udfyldt erklæringen.
  2. Desuden skal du medbringe en gyldig legitimation.

Gyldig legimitation er:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Efter grundlovsceremonien 

Efter grundlovsceremonien indsender Nyborg Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig.

Yderligere information

Lov om indfødsrets meddelelse af 27/12/2019

Lov om indfødsrets meddelelse af 26/06/2020

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

For yderligere oplysninger, kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 6333 8000. 

 

 

Sidst opdateret 03. juli 2020