Besøgendes adgang til plejehjem, aflastningspladser mv.

Styrelsen for Patientsikkerhed gav 6. april 2020, kommunerne et påbud om forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, aflastningspladser mv.

Påbuddet blev givet med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelse af Covid-19. 

Forbuddet omfatter både fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Sundhedsmyndighederne har endnu ikke meldt ændringer ud vedr. besøg på plejecentre, aflastningspladser mv.

Det er kun besøg i kritiske situationer, der kan foregå indendørs. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra:

  • En nær pårørende til en kritisk syg eller døende person
  • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år
  • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et særligt behov for besøg.

Beslutningen om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionslederen.

Nyborg Kommune tillader besøg på udearealer som er indrettet, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, have god mulighed for hygiejne og med efterfølgende rengøring af kontaktflader.

Besøget kan fx foregå på terrasse, i pavillon eller i udestue med gode udluftningsmuligheder.

Sidst opdateret 09. juni 2020