Godkendelse af reguleringsprojekt vedrørende anlæg af minivådområde på Skalkendrupvej 24, 5800 Nyborg

Der meddeles godkendelse til at anlægge et minivådområde på Skalkendrupvej 24, 5800 Nyborg.

Formålet med projektet er at etablere et minivådområde, der vil fjerne fosfor og kvælstof i drænvandet. Dette vil have en positiv effekt på de akvatiske miljøer.

  
Fig 1. Placering af minivådområde med angivelse af oplandsareal

Se selve godkendelsen af reguleringsprojektet her

Godkendelsesprocedure

Reguleringsforslaget er behandlet efter Vandløbslovens bestemmelser.

En klage over afgørelsen skal ske inden 4 uger fra offentliggørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest 22. juli 2020, for at komme i betragtning.

For yderligere klagevejledning, se selve godkendelsen i ovenstående link.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Annika Lykke Dalskov Risum på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk, tlf. 6333 7155 alternativt Søren Okkels Uhrskov på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dktlf. 6333 6878.

 

Sidst opdateret 04. juni 2020